Home Posts tagged พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ
POLITICS
พลเอกประวิตร วงษสุรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกลุ่มคณะร […]
POLITICS
พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวแสดงความเส […]
POLITICS
วันนี้ (7 พ.ค. 64) พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่ว […]