Home Posts tagged พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
Politics

นายกรัฐมนตรี ขอโทษชาวโคราชกับเหตุการณ์สูญเสียที่เกิดขึ้น มอบเงินเยียวยาผู้สูญเสียกว่า 34 ล้านบาท

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ […]