Home Posts tagged ปีใหม่ปลอดภัยเมาไม่ขับ
Politics

นายกฯ เปิดโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน “ปีใหม่ปลอดภัยเมาไม่ขับ” ที่ขนส่งหมอชิต

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันลดอุบัติเหตุร่วมกับภาครัฐ ด้วยการช่วยการดูแล นึกถึงคนอื่น นึกถึงครอบครัว ตั้งสติ ในการเดินทางทุกครั้ง ขณะที่ภาครัฐจะพยายามหามาตรการที่เหมาะสมทำงานอย่งบูรณาการ โดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมาย “อยากให้ทุกคนระลึกเสมอว่า