Home Posts tagged ประชุมคณะรัฐมนตรี
Politics

นายกรัฐมนตรี ทำบุญปีใหม่ ก่อนประชุม ครม.นัดแรกปี 2563 หมอดูหลายสำนักทำนาย ปีนี้การเมืองวิกฤตหนัก ส่อแววยุบสภา

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ นางนราพร จันทร์โอชา ภริยา เป็นประธานทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พร้อมด้วย คณะรัฐมนตรีและคู่สมรส ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ประจำทำเนียบรัฐบาล โดยมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์