Home Posts tagged ด่านควบคุมโรค ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
Health

“อนุทิน” ตรวจความพร้อมด่านคุมโรค ‘สุวรรณภูมิ’ พร้อมรับมือไวรัสปริศนา วอนเสนอข่าวตามจริงอย่าสร้างความตื่นตระหนก

จากกรณีที่มีข่าวว่าพบผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสซึ่งขณะนี้ยังไม่ทราบถึงที่มาในประเทศจีน ล่าสุด วันนี้ (5 ม.ค. 63) ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายพิพัฒน์ รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา