Home Posts tagged ดอน ปรมัตถ์วินัย
Politics

‘ดอน’ ชี้ข่าวคลาดเคลื่อนกรณีที่ปรึกษา ‘ไบเดน’ กังวลใช้ ม.112 โดย ‘สหรัฐฯ’ พูดคุยสถานการณ์ทั่วไป หวังไม่มีความวุ่นวาย รุนแรง

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกร […]