Home Posts tagged ชายแดนใต้
DEEPSOUTH

นักเรียนทุน กสศ.ขอบคุณนายก-รัฐบาล ให้โอกาส สานฝันเป็นครูรัก(ษ์)ถิ่น

กสศ.เดินหน้าช่วยเด็กด้อยโอกาสใน 3 จังหวัดชานแดนใต้ มากกว่า 53,000 คน นักเรียนทุนปลื้ม สานฝันเป็นครูรัก(ษ์)ถิ่น ร่วมพัฒนาบ้านเกิด  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แวะทักทายเด็กนักเรียนโครงการเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข หรือนักเรียนทุนเสมอภาค จากโรงเรียนบ้านคอลอกาเว
PEOPLE

“สดุดีหัวใจคุณครู” เดินทางไกล เสี่ยงอันตรายเพื่อนำโอกาสไปมอบให้

เราคิดแต่ว่าจะไปต่อ … ไปให้ถึงที่สุด จะไม่มีทางพลาดเด็กคนไหนไปแม้สักคนเดียว แวนูรินดา  มะแซ นอกจากการสอนหนังสือ และความรับผิดชอบต่อลูกศิษย์แล้ว แวนูรินดา  มะแซ อาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี ยังอุทิศตนเพื่อทำงานร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา