Home Posts tagged จังหวัดสงขลา
DEEPSOUTH

คุมเข้มเวทีรับฟังความเห็นโครงการเมืองอุตสาหกรรมจะนะ ตำรวจวางกำลังแน่น

เผยผลการศึกษาของกมธ.ระบุกว้านซื้อที่ดินกันแหลก-แปลงที่สาธารณะเป็นโฉนดแถมขาดการมีส่วนร่วมแท้จริง-ศอ.บต.เปิดเวทีรับฟังเทียม   เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 น.ที่สถานีรถไฟหาดใหญ่ เทศบาลเมืองหาดใหญ่ จ.สงขลา ชาวบ้านจาก อ.จะนะ และในเมืองสงขลา กว่า 50 คน เดินทางไปต้อนรับการกลับบ้านของ
SOCIAL RESPONSIBILITY

ปตท.สผ.มอบแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 600 ลิตร เพื่อใช้ป้องกันไวรัส COVID-19 ในพื้นที่ อ.สิงหนคร จังหวัดสงขลา

วันนี้ (31 มีนาคม 2563) บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ส่งมอบแอลกอฮอล์ล้างมือ (Alcohol Hand Rub) จำนวน 600 ลิตร ให้กับนายวิทศักดิ์ จำเริญนุสิต นายอำเภอสิงหนคร เพื่อแจกจ่ายให้กับ โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ศาสนสถาน หน่วยงานบริการประชาชน ที่มีความเสี่ยงในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการระบาดของไวรัส COVID-19 ในพื้นที่อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา