Home Posts tagged คลินิกกัญชาแผนไทย
Health

เปิดแล้ว! คลินิกกัญชาแผนไทย ตั้งเป้าปี 63 ต้องให้บริการผู้ป่วยทั่วประเทศ ประชาชนแห่ใช้บริการ

วันนี้ (6 ม.ค. 63) นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้านไทย ณ อาคารพิพิธภัณฑ์การสาธารณสุขและการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล