Home Posts tagged คลินิกกัญชาทางการแพทย์
Health

สาธารณสุข เผย ! ยอดจองนัดรับบริการคลินิกกัญชาพุ่ง เพิ่มการเข้าถึงบริการ สามารถจองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปิดให้ประชาชนจองคิวเข้ารับการรักษากับคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยผ่านแอปพลิเคชัน “กัญชาทางการแพทย์แผนไทย” “Dr.Ganja in TTM”ทาง สมาร์ทโฟนระบบแอนดรอยด์ เป็นการใช้เทคโนโลยีผสมผสานรบริการทางการแพทย์สำหรับประชาชน
Politics

เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ รพ.แม่สอด เน้นรักษา 5 กลุ่มโรค

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์โรงพยาบาลแม่สอด จ.ตาก ซึ่งเป็น 1 ใน 32 โรงพยาบาลที่เปิดบริการเพิ่มในระยะที่ 2 เพื่อให้ผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้กัญชา เข้าถึงกัญชาเพื่อการรักษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรม ด้วยระบบการบริหารจัดการที่มีมาตรฐานและความปลอดภัยสูง