Home Posts tagged ขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปาตานี
DEEPSOUTH

รู้จัก อนัส อับดุลเราะห์มาน ผู้นำ BRN ที่เปิดตัวเจรจาสันติภาพรอบใหม่กับรัฐบาลไทย ผู้นำจิตวิญญานคนสำคัญของ BRN

การเจราจาสันติภาพรอบใหม่ระหว่างคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขของรัฐบาลไทย นำโดย พลเอกวัลลถ รักเสนาะ กับ นาย อนัส อับดุลเราะห์มาน หรือ Mr.Anas Abdulrahman ทำให้กระบวนการสันติภาพชายแดนใต้ น่าจับตาอีกครั้ง เพราะ นายอนัส อับดุลเราะห์มาน คนนี้ ถือเป็นผู้นำระดับสูงของ ขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปาตานี
DEEPSOUTH

“BRN” ออกแถลงการณ์ ร่วมพูดคุยสันติภาพกับรัฐไทย แก้ปัญหาความขัดแย้งทางอาวุธด้วยการเจรจาทางกรเมือง

ขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปัตตานี Barisan Revolusi Nasional Melayu Patani หรือ BRN ออกแถลงการณ์จาก กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย วันที่ 21 มกราคม 2563 ระบุว่า BRN และรัฐบาลไทยได้ร่วมหาข้อตกลงในการแก้ไขความขัดแย้งที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บนับพันคน ทั้งสองฝ่ายจึงเห็นด้วยที่จะแก้ไขปัญญหาความขัดแย้งทางอาวุธในปาตาดี