Home Posts tagged กรุงกัวลาลัมเปอร์
DEEPSOUTH

“BRN” ออกแถลงการณ์ ร่วมพูดคุยสันติภาพกับรัฐไทย แก้ปัญหาความขัดแย้งทางอาวุธด้วยการเจรจาทางกรเมือง

ขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปัตตานี Barisan Revolusi Nasional Melayu Patani หรือ BRN ออกแถลงการณ์จาก กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย วันที่ 21 มกราคม 2563 ระบุว่า BRN และรัฐบาลไทยได้ร่วมหาข้อตกลงในการแก้ไขความขัดแย้งที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บนับพันคน