Home Posts tagged กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังค
TECH

กระทรวงดิจิทัลฯ จับมือ ม.มหิดล จัดทำแนวทางจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์ หวังสร้างความโปร่งใสและน่าเชื่อถือจากการใช้เทคโนโลยี

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่ […]