SPORT

ให้กำลังใจทีมชาติจักรยาน และเทควันโด

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดินทางตรวจเยี่ยมการเก็บตัวฝึกซ้อมของนักกีฬาทีมชาติไทย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) โดยมี นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย และนายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายบริหาร ร่วมเข้าตรวจเยี่ยมการเก็บตัวฝึกซ้อมภายในการกีฬาแห่งประเทศไทย 2 ชนิดกีฬา ได้แก่ กีฬาจักรยาน ณ สนามเวโลโดรม และกีฬาเทควันโด ณ ศูนย์ฝึกซ้อมกีฬาเทควันโด

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ และคณะตรวจเยี่ยม ได้ให้โอวาทแก่นักกีฬา สอบถามถึงปัญหาต่าง ๆ ในการเก็บตัวฝึกซ้อมของนักกีฬา และร่วมมอบกระเช้าผลไม้ให้กำลังใจแก่นักกีฬา ซึ่งเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยที่กำลังเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 30 ณ ประเทศญี่ปุ่น

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ เปิดเผยถึงการตรวจเยี่ยมว่า การตรวจเยี่ยมครั้งนี้นักกีฬาทุกคนมีกำลังใจและสมาธิในการเก็บตัวฝึกซ้อมอย่างดี ซึ่งนักกีฬาหลาย ๆ คน มีผลงานที่ดีและสามารถสร้างผลงานให้ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ขอชื่นชมนักกีฬาทุกคนที่เสียสละเวลาและความสุขส่วนตัวในชีวิตของตนเอง เพราะการทุ่มเทฝึกซ้อมของนักกีฬานั้น จะต้องอยู่ในกฎเกณฑ์และระเบียบวินัยของผู้ฝึกสอนอย่างเคร่งครัด เชื่อว่านักกีฬาทีมชาติไทยทุกคนจะได้รับการชื่นชมจากประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะช่วยสนับสนุนนักกีฬาทีมชาติไทยผ่านทางการกีฬาแห่งประเทศไทยอย่างเต็มที่ โดยมีนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 30 ณ ประเทศญี่ปุ่น ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ ได้แก่ จุฑาธิป มณีพันธุ์ นักกีฬาจักรยาน (ประเภทจักรยานถนน) และพาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ นักกีฬาเทควันโด

Related Posts

Send this to a friend