SPORT

บัวขาว บัญชาเมฆสอน SOFT POWER ออกอาวุธแม่ไม้มวยไทยให้ทหารอเมริกา

วันนี้ (5 มี.ค.66) บัวขาว ร.ท.สมบัติ บัญชาเมฆ นักมวยขวัญใจชาวไทย และครูมวยค่ายบัญชาเมฆ นำศาสตร์ความรู้การรำไหว้ครูมวยไทย การใช้หมัดเท้าเข่าศอก ที่บรรจุไว้ในตำรามวยไทยเก้าขั้นที่ถือว่าเป็น Soft power ศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาสาธิตและฝึกสอนให้กับทหารสหรัฐ ฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกภายใต้รหัสการฝึกร่วมผสม COBRA GOLD ประจำปี 2023 โดยเป็นศาสตร์วิชาเกี่ยวกับมวยไทยสอดแทรกไปในการฝึกทางทหารทุกระดับ ตามนโยบายของ ผบ.ทบ. พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้

สำหรับการสาธิตและฝึกสอนศิลปะแม่ไม้มวยไทยในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก Col J. Todd Burroughs, 2BCT, 82nd ABN DIV Cdr (ผู้บัญชาการกองพลน้อยที่ ๒ กองพลที่ ๘๒ (พลร่ม)) เป็นผู้แทนสถานทูตสหรัฐอเมริกาและผู้แทนกองทัพบกสหรัฐอเมริกา เป็นประธานฝ่ายสหรัฐอเมริกา ทางฝ่ายไทยมีผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๓๑ รักษาพระองค์ พันเอก คทาวุธ ชัยยัง ผู้แทนผู้บังคับบัญชาฝ่ายไทย, นางสาวทิรา บุญาณี กิตติกรณ์ ผู้แทนจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ รศ.ดร.อนันต์ เมฆสวรรค์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าที่ ร.ท.ธีรวัฒน์ ยิ้วยิ้ม ที่ปรึกษาสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬากองทัพบก รวมทั้งครูมวยกว่า 10 ท่าน มาร่วมในการช่วยฝึกสาธิตศิลปะแม่ไม้มวยไทยในครั้งนี้ด้วย

Related Posts

Send this to a friend