SOCIAL RESPONSIBILITY

ศิธา นำทีมไทยสร้างไทยลงพื้นที่โคราชช่วยบรรเทาความเดือดร้อนชาวบ้าน

“สุดารัตน์” ห่วงน้ำท่วมโคราชหนักสุดรอบ 10 ปี สั่งทีมไทยสร้างไทย นำโดยนาวาอากาศตรีศิธา ทิวารี ประธานคณะอำนวยการและพัฒนาพรรคการเมือง ลงพื้นที่อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เพื่อมอบข้าวสาร อาหารแห้ง และน้ำดื่ม ให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมกว่า 250 หลังคาเรือน

นาวาอากาศตรีศิธา กล่าวว่า น้ำท่วมจังหวัดนครราชสีมาครั้งนี้หนักสุดในรอบหลาย10 ปี โดยปริมาณน้ำฝนจากพายุ “เตี้ยนหมู่” ตกมามากกว่า 30 ล้านลูกบาศก์เมตร ทำให้อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรบนและลำเชียงไกรล่าง ซึ่งมีมวลน้ำเดิมอยู่แทบจะเต็มความจุ 35ล้านลูกบาศก์เมตรอยู่แล้ว ไม่สามารถรองรับปริมาณน้ำได้ จึงทำให้เกิดน้ำท่วมทั้งบริเวณเหนืออ่างเก็บน้ำในพื้นที่อำเภอด่านขุนทด และเอ่อล้นไปยังพื้นที่ใต้อ่างบริเวณอำเภอโนนไทย

อุทกภัยครั้งนี้ ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนมากว่า 2 สัปดาห์ โดยขณะนี้ระดับน้ำเริ่มลดต่ำลง แต่ยังมีการท่วมขัง โดยพี่น้องประชาชนที่ต้องอพยพ ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถกลับเข้าบ้านได้ และบางส่วนที่น้ำท่วมไม่ถึงชั้น2 ก็ติดอยู่ในบ้านไม่สามารถสัญจรไปไหนได้

พรรคไทยสร้างไทย ยังมีความกังวลเรื่องการดูแลของรัฐบาล โดยอยากให้ ดูแลอย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกปัญหาโดยเฉพาะในเรื่องสุขภาพและสุขอนามัยของพี่น้องประชาชน เนื่องจากได้รับทราบข้อมูลจากในพื้นที่ว่า พี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยส่วนหนึ่งเป็นผู้ป่วย โควิด-19 ที่แยกกักตัวอยู่ตามบ้าน ประสบอุทกภัยในครั้งนี้หลายคน รวมถึงปัญหาความเสียหายของพืชผลทางการเกษตร ที่รัฐจะต้องเร่งเยียวยาอย่างเร่งด่วนเพื่อไม่ให้เป็นการซ้ำเติมเกษตรกร รวมทั้งระบบแจ้งเตือนภัย เพราะทราบจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ว่า คันดินกั้นอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่างที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง น้ำได้กัดเซาะคันดินผนังกั้นน้ำจนพัง ทำให้น้ำไหลเข้าท่วมหมู่บ้านอย่างรวดเร็ว โดยไม่มีการแจ้งเตือนหรือให้ชาวบ้านอพยพ

Related Posts

Send this to a friend