SOCIAL RESPONSIBILITY

“โฟร์โมสต์ส่งต่อรอยยิ้มให้เด็กไทย” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นมพร้อมดื่มของคนไทย จัดโครงการ “โฟร์โมสต์ส่งต่อรอยยิ้มให้เด็กไทย” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อส่งต่อโภชนาการที่ดีให้กับเด็กไทย จากการดื่มนมของฟรีสแลนด์คัมพิน่า โดยร่วมมือกับหลายองค์กร อย่าง มูลนิธิกระจกเงา ผู้บริโภค กลุ่มร้านค้า มาร่วมกันส่งมอบนมพร้อมดื่ม UHT สำหรับเด็กโฟร์โมสต์ โอเมก้า 369 จำนวน 3,000,000 กล่อง คิดเป็นมูลค่ากว่า 30 ล้านบาท ให้แก่เด็กและครอบครัว ที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยในปีนี้ได้ส่งมอบไปแล้ว 86 ชุมชน

นายวิภาส ปวโรจน์กิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในช่วงเวลาที่โลกผ่านพ้น จากสถานการณ์การระบาดโรคโควิด -19 สถานการณ์ดังกล่าวเป็นตัวชี้วัด และภาพสะท้อนถึงปัญหาทุพโภชนาการ ที่ชัดเจนในหลายๆ ภูมิภาคทั่วโลก โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและครอบครัวเปราะบาง ที่ยังคงขาดการได้รับโภชนาการที่ดี สารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย ภาพที่เห็นการดำเนินชีวิต ของเด็กทั่วไปที่นั่งเรียน ทำกิจกรรม เล่นกันอย่างสนุกสนาน แท้จริงแล้วภาพเหล่านั้นแฝงไปด้วย ภาวะขาดโภชนาการ เช่น ภาวะเตี้ยแคระเกร็น ภาวะโภชนาการเกิน เช่น น้ำหนักเกินและโรคอ้วน ปัญหาการขาดสารอาหารรอง หรือไมโครนิวเทรียนส์ เด็กที่อายุ 6 เดือน -12 ปี ได้รับแคลเซียมที่ยังไม่ถึงเกณฑ์ ที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน เป็นต้น

โดยประเด็นที่เกิดขึ้นเหล่านี้ เป็นสิ่งที่ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) เห็นมาอย่างต่อเนื่อง และเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่อเติมเต็มโอกาสสำคัญที่ผู้บริโภค คนในสังคม และเศรษฐกิจควรได้รับ ผ่านการใช้ศักยภาพขององค์กร อย่างการเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ ตรงกับบริบทที่สังคมกำลังเผชิญ และส่งต่อไปสู่กลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมการดื่มนม ให้อยู่ในวิถีชีวิตของคนไทยและเด็กไทย ซึ่งตลอดการดำเนินงานเห็นถึงสัญญาณที่ดี ทั้งในภาพของการเป็น Trend Setter ในการนำงานวิจัยมาสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ เกิดความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน ที่พร้อมเติมเต็มภาวะโภชนาการคนไทยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ในรูปแบบ Sharing ซึ่งเป็นเทรนด์ที่ยังคงเหมาะสมต่อโลก ประเทศไทย และแก้ Pain Point ได้ตรงจุด

“หนึ่งในโครงการเพื่อส่งต่อโภชนาการที่ดี และเติมเต็มโอกาสที่ได้ จากการดื่มนมของฟรีสแลนด์คัมพิน่า คือ “โฟร์โมสต์ส่งต่อรอยยิ้มให้เด็กไทย” โดยในปีนี้ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 และได้ดึงความร่วมมือจากหลายองค์กร ทั้งพาร์ทเนอร์หลักอย่างมูลนิธิกระจกเงา ผู้บริโภค กลุ่มร้านค้า มาร่วมกันส่งมอบนมพร้อมดื่ม UHT สำหรับเด็กโฟร์โมสต์ โอเมก้า 369 จำนวน 3,000,000 กล่อง คิดเป็นมูลค่ากว่า 30 ล้านบาท ให้แก่เด็กและครอบครัว ที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยในปีนี้ได้ส่งมอบไปแล้ว 86 ชุมชน และได้รับการตอบรับที่ดีเป็นอย่างยิ่ง ทั้งจากผู้ที่เข้าใจถึงความจำเป็น ในด้านการดื่มนมอย่างกลุ่มคุณแม่ ครอบครัว องค์กรธุรกิจ รวมถึงหน่วยงานเพื่อสังคม นอกจากนี้ยังได้เห็นถึงความมุ่งมั่น ของมูลนิธิกระจกเงาที่พร้อมจะเป็นผู้สะท้อน สิ่งที่ขาดและเติมเต็มสิ่งเหล่านั้น กลับไปสู่สังคมอีกด้วย” นายวิภาส กล่าว

Related Posts

Send this to a friend