PUBLIC HEALTH

กัมพูชา เตรียมฉีดวัคซีน ‘ซิโนแวค’ ให้เด็กอายุ 5 ปี

กระทรวงสาธารณสุขกัมพูชาเปิดเผยแผนการเริ่มฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของซิโนแวคจากจีนให้เด็กอายุ 5 ปี ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. เป็นต้นไป

ออร์ แวนดิน โฆษกกระทรวงฯ กล่าวว่าเด็กอายุ 5 ปี ใน 25 เมืองและจังหวัดจะได้รับวัคซีนของซิโนแวค จำนวน 2 โดส ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2021 โดยเว้นระยะ 28 วัน ระหว่างโดสหนึ่งกับโดสสอง ซึ่งผู้ปกครองหรือผู้ดูแลตามกฎหมายต้องแสดงใบแจ้งเกิด หนังสือประวัติครอบครัว หรือหนังสือเดินทางของเด็ก เมื่อพาบุตรหลานเข้ารับวัคซีน

กระทรวงฯ ระบุว่าความคืบหน้าล่าสุดนี้มีขึ้นหลังกัมพูชาฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อย่างน้อยหนึ่งโดสให้ประชาชนอายุ 6 ปีขึ้นไป 13.7 ล้านคน หรือราวร้อยละ 85.6 ของประชากรรวม 16 ล้านคน โดยส่วนหนึ่งรับวัคซีนครบโดส 13.05 ล้านคน หรือร้อยละ 81.6 และรับวัคซีนโดสสามหรือโดสกระตุ้น 1.83 ล้านคน หรือร้อยละ 11.4 โดยวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ส่วนใหญ่ที่ใช้ในโครงการฉีดวัคซีนของกัมพูชาเป็นวัคซีนของซิโนแวคและซิโนฟาร์มจากจีน

ที่มา: สำนักข่าวซินหัว

ภาพ: แฟ้มภาพซินหัว – กล่องวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของซิโนแวคจากจีน ที่ท่าอากาศยานนานาชาติพนมเปญ ในกรุงพนมเปญ เมืองหลวงของกัมพูชา วันที่ 24 ก.ย. 2564

Related Posts

Send this to a friend