PUBLIC HEALTH

‘ราชทัณฑ์’ เพิ่มมาตรการควบคุมโควิดในเรือนจำทั่วประเทศ เน้น ‘คนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้า’

นายธวัชชัย ชัยวัฒน์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ในฐานะโฆษกกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมาสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ถือว่ารุนแรง ทั่วประเทศมีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก ซึ่งเรือนจำแต่ละแห่งทั่วประเทศได้มีการยกระดับการควบคุมเป็นมาตรการสูงสุด เพื่อป้องกันอย่างเข้มงวด โดยมีการยกระดับการป้องกันที่เข้มข้นกว่าเดิม เพราะในบางเรือนจำมีการพบผู้ติดเชื้อ แต่จะมีในแดนกักโรคเท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่จะพบในกลุ่มผู้ต้องขังใหม่

โดยในช่วงนี้เราได้ยกระดับมาตรการคนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้า งดกิจกรรมต่างๆ ภายในเรือนจำ รวมทั้งการออกไปทำงานนอกเรือนจำ เช่น การขุดลอกท่อระบายน้ำ ตรงนี้เราได้หยุดชะลอโครงการไว้ก่อน ส่วนการเยี่ยมญาติตอนนี้เรางดเข้าเยี่ยมที่เรือนจำ แต่ให้เยี่ยมผ่านทางแอฟพลิเคชันไลน์ โดยให้ทางญาติลงทะเบียนวัน เวลาที่จะไลน์เข้ามาเยี่ยมเพื่อเป็นการลดความเครียดของผู้ต้องขังในเรือนจำ และให้ญาติเกิดความสบายใจในความเป็นอยู่ของผู้ต้องขัง

นายธวัชชัย กล่าวอีกว่า ผู้ต้องขังที่เข้าใหม่หรือเดินทางกลับจากศาล ทุกคนต้องถูกกักตัวในแดนกักโรค 14 วัน และต้องมีการตรวจหาเชื้ออย่างน้อย 2 ครั้งทุกคน ซึ่งที่ผ่านมาถือว่าแดนกักโรคทำหน้าที่ได้ดีและรวดเร็ว มีการตรวจพบโรคในส่วนนี้ ซึ่งเราได้ทำการแยกผู้พบเชื้อไปรักษาและสามารถป้องกันเชื้อหลุดรอดเข้าไปยังแดนทั่วไปได้ ซึ่งที่ผ่านมาในแดนทั่วไปเรายังไม่พบการติดเชื้อ

ในส่วนของเจ้าหน้าที่เรือนจำ เราได้สั่งให้ทุกคนห้ามเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง หรือไปไหนมาไหนโดยไม่จำเป็น และภายในเรือนจำได้มีการเช็คอุณหภูมิ ต้องสวมหน้ากากตลอดเวลาและล้างมืออยู่เสมอ และหากใครไปในพื้นที่เสี่ยงหรือมีญาติและคนใกล้ชิดมาจากพื้นที่เสี่ยง หรือมีประวัติเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เราจะสั่งให้กักตัวและตรวจหาเชื้อทันที ซึ่งที่ผ่านมาถือว่าได้ผลดี ทุกคนปฏิบัติตามวินัยอย่างเคร่งครัด โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ของราชทัณฑ์มีการฉีดวัคซีนไปแล้วประมาณ 20%

“ตอนนี้กรมราชทัณฑ์ได้สั่งให้ทุกเรือนจำทั่วประเทศยกระดับมาตรการป้องกันสูงสุด ซึ่งถือว่าได้ผลดีและมีประสิทธิภาพ แดนกักโรคมีการตรวจพบเจอเชื้อบ้างถือเป็นเรื่องธรรมดา เพราะผู้ต้องขังที่เข้าใหม่มาจากข้างนอกที่อาจจะไปในพื้นที่เสี่ยงมาบ้าง แต่เราสามารถตรวจพบได้เร็ว ทำให้ป้องกันก่อนที่จะเข้าไปข้างในได้ ซึ่งผู้ที่ติดเชื้อเราส่งตัวไปรักษาและดูแลอย่างดีตามมาตรฐาน ซึ่งก็ขอให้ญาติของผู้ต้องขังทุกคนสบายใจได้ว่าเรามีมาตรการป้องกันที่ดีและดูแลทุกคนเป็นอย่างดี” นายธวัชชัย กล่าว

Related Posts

Send this to a friend