PUBLIC HEALTH

อย. ไฟเขียวให้ ‘ไฟเซอร์’ มาขึ้นทะเบียนวัคซีนเต็มรูปแบบ

นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ตามที่องค์การอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกาได้อนุมัติวัคซีนโคเมอร์เนตีของ บริษัท ไฟเซอร์ จำกัด เต็มรูปแบบ นั้น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอเชิญชวนให้ บริษัท ไฟเซอร์ ประเทศไทย จำกัด นำข้อมูลมายื่นเพื่อพิจารณาอนุมัติขึ้นทะเบียน เต็มรูปแบบ (Full Approval) หลังจากที่ อย. ได้อนุมัติวัคซีนชนิดนี้โดยเป็นการขึ้นทะเบียนแบบใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ เมื่อบริษัท ไฟเซอร์ ประเทศไทย จำกัด นำข้อมูลมายื่นแล้ว อย. จะเร่งพิจารณาทั้งในด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิผล เนื่องจากมีข้อมูลเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ได้เคยอนุมัติไว้ โดยใช้เวลาไม่เกิน 30 วัน สำหรับการขายนั้นจะเหมือนกับวัคซีนปกติทั่วไป

Related Posts

Send this to a friend