PUBLIC HEALTH

กรมการแพทย์ พัฒนาระบบบริการโรคสะเก็ดเงิน ใน รพ. ชุมชนแม่ข่าย

นำร่อง จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นต้นแบบ ลดความแออัด การรอคอย และค่าใช้จ่ายการเดินทาง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย

วันนี้ (23 พ.ย. 66) แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผย นโยบายกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2567 ภายในงานวันสะเก็ดเงินโลก โดยมุ่งเน้นการเพิ่มคุณภาพชีวิตประชาชน ในการพัฒนาระบบบริการโรคสะเก็ดเงิน ในโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย โดยนำร่องในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นต้นแบบและขยายผล สู่โรงพยาบาลชุมชนแห่งอื่น ทั่วประเทศในอนาคต ทั้งนี้เพื่อลดความแออัด ลดการรอคอย และลดค่าใช้จ่ายการเดินทาง เพื่อคุณภาพที่ดีสำหรับผู้ป่วย

เนื่องจากโรคสะเก็ดเงิน เป็นโรคเรื้อรัง ความรุนแรงของโรค มีผลกระทบต่อสุขภาพกาย เช่น เพิ่มโอกาสติดเชื้อแทรกซ้อน กระดูกและข้ออักเสบผิดรูป ซึ่งอาจสร้างความพิการทางกาย และผลกระทบต่อสุขภาพจิตนำไปสู่ภาวะซึมเศร้า

แพทย์หญิงอัมพร กล่าวว่า โรคสะเก็ดเงินเป็นโรคผิวหนัง ที่การสาธารณสุขทั่วโลก ให้ความสำคัญ เนื่องจากเป็นโรคเรื้อรัง ความรุนแรงของโรคมีผลกระทบต่อสุขภาพกาย เช่นเพิ่มโอกาสติดเชื้อแทรกซ้อน กระดูกและข้ออักเสบผิดรูป ซึ่งอาจสร้างความพิการทางกาย และผลกระทบต่อสุขภาพจิตนำไปสู่ภาวะซึมเศร้า นอกจากนี้ผู้ป่วยจำนวนหนึ่ง ยังถูกรังเกียจจากสังคม เนื่องจากเข้าใจผิดว่าเป็นโรคติดต่อ สำหรับประเทศไทยมีผู้ป่วยสะเก็ดเงิน มากกว่า 16,000 รายต่อปี ที่ได้รับความทุกข์ทรมานจากโรคนี้

ตามนโยบาย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2567 มีแนวคิดในการพัฒนา โรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย กรมการแพทย์ โดยสถาบันโรคผิวหนัง ได้มุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริการโรคสะเก็ดเงิน เพื่อลดความแออัด ลดระยะเวลารอคอย และมีระบบส่งต่อแบบไร้รอยต่อ พร้อมส่งเสริมการดำเนินงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการดูแลผู้ที่ป่วยโรคสะเก็ดเงิน ที่มีคุณภาพและเข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียมกัน

ด้าน นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง กล่าวว่า เพื่อพัฒนาศักยภาพของทีมบุคลากรทางการแพทย์ พัฒนารูปแบบระบบบริการในพื้นที่ต้นแบบ ที่มีระบบเชื่อมโยงบริการตั้งแต่ระดับ รพสต. โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย ไปถึงโรงพยาบาลจังหวัด หรือโรงพยาบาลศูนย์ ทำให้แต่เดิมผู้ป่วยสะเก็ดเงิน ต้องเดินทางไปตรวจรักษา กับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนัง ในโรงพยาบาลจังหวัด หรือ โรงพยาบาลศูนย์ สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลชุมชนใกล้บ้านได้ ไม่ต้องเดินทางไกลโดยไม่จำเป็น ยกเว้นผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่าย และภาระของครอบครัว ส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคสะเก็ดเงิน และมีการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง โดยรวมจะส่งผลให้ผู้ป่วยมีสุขภาวะ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สถาบันโรคผิวหนังพร้อมผลักดัน นโยบายโดยนำร่องพัฒนา ระบบบริการโรคสะเก็ดเงิน ในโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย ในพื้นที่โรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นต้นแบบและขยายผล สู่โรงพยาบาลชุมชนแห่งอื่น ทั่วประเทศในอนาคต ทั้งนี้มีภาคีเครือข่ายที่ร่วมมือ ในการผลักดันนโยบายดังกล่าว ได้แก่ หน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ หน่วยงานด้านสาธารณสุข ในพื้นที่ต้นแบบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย และกองทุนที่เกี่ยวข้อง พร้อมดำเนินงานเพื่อเป็นของขวัญ สำหรับประชาชนต่อไป

Related Posts

Send this to a friend