PUBLIC HEALTH

‘หมอมนูญ’ ชี้ อภ.ควรหยุดผลิต – นำเข้า ‘ฟาวิพิราเวียร์’

วันนี้ (15 มี.ค. 65) นายแพทย์ มนูญ ลีเชวงวงศ์ หัวหน้าห้องไอซียูเฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจ ผู้ป่วยหนัก และโรคผู้สูงอายุ ประจำโรงพยาบาลวิชัยยุทธ เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ยาโมลนูพิราเวียร์ สำหรับผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 ว่า องค์การอนามัยโลกแนะนำให้ใช้ยาโมลนูพิราเวียร์ของบริษัทเมอร์ค ในคนไข้ที่เพิ่งจะติดเชื้อโควิด-19 ไม่เกิน 5 วัน ยังมีอาการน้อย แต่มีความเสี่ยงสูงที่โรคจะดำเนินต่อไปเข้าขั้นรุนแรง ทำให้มีโอกาสเสียชีวิตได้ โดยยานี้ เป็นยาต้านไวรัสตัวใหม่ชนิดกิน ขนาด 200 มิลลิกรัม กิน 4 เม็ดทุก 12 ชั่วโมง นาน 5 วัน สามารถให้กินเป็นคนไข้นอก ช่วยลดความรุนแรงของโรค และลดการเสียชีวิตประมาณร้อยละ 30

นายแพทย์ มนูญ ระบุว่า ยาโมลนูพิราเวียร์เข้าประเทศไทยแล้ว กำลังกระจายไปตามโรงพยาบาลต่างๆ สัปดาห์หน้า ยานี้มีจำนวนจำกัด ต้องใช้ตามข้อบ่งชี้เท่านั้น ให้กับคนที่มีความเสี่ยงสูง คือ คนที่ไม่เคยได้รับวัคซีน คนสูงอายุ คนที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง เช่นเบาหวาน และคนที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ ไม่ใช่ให้กับคนทั่วไป โดยห้ามให้ยาโมลนูพิราเวียร์กับหญิงตั้งครรภ์หรืออาจจะตั้งครรภ์ และหญิงที่กำลังให้นมบุตร เพราะอาจทำให้ทารกผิดปกติ และไม่ควรใช้กับเด็ก

ยานี้ ยังอาจมีผลข้างเคียง เช่น ตามทฤษฎีเป็นไปได้อาจก่อให้เกิดโรคมะเร็ง ซึ่งยังไม่มีใครทราบ อาจก่อให้เกิดเชื้อไวรัสโควิด-19 ดื้อยา อาจกระตุ้นให้เกิดเชื้อกลายพันธุ์ ต้องติดตามระยะยาวต่อไป

นายแพทย์ มนูญ เพิ่มเติมว่า อย่าแปลกใจที่องค์การอนามัยโลกไม่เคยแนะนำให้ประเทศต่างๆ ใช้ยาฟาวิพิราเวียร์ เพราะไม่มีข้อมูลจากการศึกษายืนยันว่ายาฟาวิพิราเวียร์สามารถลดการป่วยหนักและเสียชีวิตจากโควิด-19 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และเมื่อไหร่ที่เรามียาโมลนูพิราเวียร์และยาต้านไวรัสตัวใหม่แพกซ์โลวิดของบริษัทไฟเซอร์ ที่กำลังจะเข้าประเทศไทยเดือนหน้าในจำนวนมากเพียงพอ ถึงเวลาแล้วที่องค์การเภสัชกรรมควรจะหยุดผลิตและนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์อีกต่อไป

Related Posts

Send this to a friend