PUBLIC HEALTH

พล.อ.พรพิพัฒน์ ตรวจเยี่ยมสถานบันเทิง หลังผ่อนคลายระยะที่ 5 ย้ำ ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด

วันนี้ (1 ก.ค. 2563) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือ ศบค. ได้มอบหมายให้ พลเอกพรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง เข้าตรวจเยี่ยมสถานบันเทิงหลังประกาศมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 5 ณ สถานบันเทิง 72 Courtyard ถ.ทองหล่อ กรุงเทพฯ

ตามที่รัฐบาลได้มีมติให้มีการผ่อนปรนมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระยะที่ 5 เพื่ออำนวยความสะดวกและให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ และเพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ โดยเฉพาะในการผ่อนคลายระยะที่ 5 ล้วนเป็นสถานประกอบกิจการกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง

นายกรัฐมนตรีจึงฝากความห่วงใยถึงประชาชนผ่าน พลเอกพรพิพัฒน์ โดยกำชับให้สถานประกอบการต้องมีมาตรการป้องกันความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคอย่างครบถ้วน และขอความร่วมมือ รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้ผู้มาใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ยังได้ให้กำลังใจเจ้าของกิจการเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ที่เป็นชุดตรวจร่วมต้องอดทน ให้ช่วยกันทำหน้าที่อย่างเคร่งครัดต่อไป เพื่อป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคเกิดขึ้นในภาวะความเสี่ยงนี้

พลเอกพรพิพัฒน์ ขอให้สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ โรงเบียร์ ลานเบียร์ Pub & Restaurant ยังคงปฏิบัติตามมาตรการการรักษาระยะห่างอย่างเคร่งครัด อาทิ การนั่ง/การยืนระยะห่าง 1 เมตร จำกัดผู้ใช้บริการตามขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4 ตารางเมตรต่อคน และห้ามร่วมโต๊ะกับบุคคลกลุ่มอื่น ต้องรักษาระยะห่างของโต๊ะไม่น้อยกว่า 6 เมตร หรือมีฉากกั้นสูงไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร มีระบบระบายอากาศและระบบหมุนเวียนอากาศที่ดี มีพื้นที่สูบบุหรี่เฉพาะส่วนบุคคลและให้บริการได้ถึงไม่เกิน 24.00 น. ทุกกรณี

นอกจากนี้ในส่วนของร้านอินเทอร์เน็ต คาเฟ่ ขอให้รักษาความสะอาดโดยเคร่งครัด โดยจัดให้มีการตรวจคัดกรองบุคคลที่จะเข้ามาใช้บริการตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้งลงทะเบียนเข้า-ออกจากสถานที่โดยใช้ Application ไทยชนะ และให้คำแนะนำผู้ใช้บริการตามมาตรการฯ ก่อนใช้บริการทุกราย

ขณะที่ นางสาวสุธิมา ทองมาก ตำแหน่ง นักการตลาด ร้าน 72 Courtyard กล่าวว่า ทางร้านพยายามจัดโต๊ะให้ห่างกันและมีมาตรการในการคัดกรองลูกค้าอย่างเข้มงวด ในส่วนของพนักงานจะปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด กล่าวคือ ต้องใส่หน้ากากอนามัยและใส่ถุงมือขณะปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาทางร้านพยายามจัดส่งอาหารในรูปแบบเดลิเวอรี่ ถึงแม้ยอดขายจะไม่ดีเท่าเมื่อก่อน แต่ก็พยายามกระตุ้นยอดขายเพื่อให้ร้านสามารถกลับมาฟื้นตัวได้อีกครั้ง ภายใต้วิถีการบริหารงานรูปแบบ New Normal

Related Posts

Send this to a friend