KNOWLEDGE

GISTDA เปิดภาพถ่ายแรกดาวเทียมสำรวจ THEOS-2 พร้อมให้บริการเต็มรูปแบบ ก.ค.นี้

วันนี้ (15 พ.ค.67) หลังจากที่ดาวเทียม THEOS-2 ถูกนำส่งขึ้นสู่อวกาศ ด้วยจรวดนำส่ง Vega เมื่อวันที่ 9 ต.ค.66 จากท่าอวกาศยานยุโรปเฟรนซ์เกียนา รัฐเฟรนซ์เกียนา ทวีปอมริกาใต้ และเข้าสู่วงโคจร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA จัดงาน “THEOS-2’s First Images หรือภาพแรกจากดาวเทียม THEOS-2” ณ โรงภาพยนต์ Screen x ชั้น 6 พารากอนซีนีเพลกซ์

ดร.พรเทพ นวกิจกนก ผู้อำนวยการศูนย์ผลิตดาวเทียมแห่งชาติของ GISTDA กล่าวว่า หลังจากดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรแล้ว ทีมวิศวกรดาวเทียมจาก GISTDA และ AIRBUS ได้ทำการติดต่อกับดาวเทียมอยู่ตลอดเวลา โดยมีการทดสอบและปรับจูนระบบดาวเทียม รวมทั้งตั้งค่าระบบการใช้งานต่าง ๆ ให้มีความเสถียรและได้มาตรฐานตามที่สากลกำหนด เพื่อให้ข้อมูลที่ได้จากดาวเทียม THEOS-2 มีความถูกต้อง ซึ่งก็เป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานของ GISTDA ที่ต้องการให้ผู้ใช้งานทุกระดับเกิดความพึงพอใจในการใช้บริการข้อมูลจากดาวเทียมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งที่ผ่านมาทีมวิศวกรดาวเทียมได้พบกับปัญหาและอุปสรรคในการทำงานพอสมควร แต่ก็เรียนรู้กันไป แลกเปลี่ยนกันจนทำให้ทุกอย่างดำเนินไปได้ด้วยดี และวันนี้ดาวเทียม THEOS-2 สามารถสั่งถ่ายภาพได้แล้ว

ภาพแรกจากดาวเทียม THEOS-2 คือภาพของกรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของประเทศไทย ด้วยศักยภาพของดาวเทียม ทำให้ภาพถ่ายที่ได้มีความคมชัดมากสามารถมองเห็นวัตถุต่าง ๆ ที่มีขนาด 50X50 เซนติเมตรได้อย่างชัดเจน เห็นสถานที่ต่าง ๆ ได้ครอบคลุม ทั้งสิ่งปลูกสร้างต่าง ถนน รถยนต์บนท้องถนน เรือที่กำลังแล่นอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยา ตลอดจนคูคลองและลำคลองต่าง ๆ ทั่วเขต กทม.

ด้วยความคมชัดของภาพจึงเหมาะสำหรับการนำไปใช้ประโยชน์ด้านการวางแผนบริหารจัดการด้านการคมนาคมขนส่ง ด้านการจัดการผังเมือง ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และด้านจัดการสาธารณูบโภค นอกจากนี้ข้อมูลดาวเทียมยังมีประโยชน์ในด้านการศึกษาวิจัย ซึ่งนักเรียน นิสิต นักศึกษาสามารถใช้ประโยชน์ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมได้

นอกจากความสำเร็จของการใช้ประโยชน์จากดาวเทียมแล้ว GISTDA ยังขยายการพัฒนาระบบนิเวศอวกาศและอุตสาหกรรมอวกาศ เพื่อตอบรับกับการใช้งานในทุกภาคส่วนและพร้อมที่จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่สำคัญของประเทศ สู่การนำไปใช้ในการสร้างนโยบายเพื่อพัฒนาประเทศต่อไป

ทั้งนี้ GISTDA จะเริ่มให้บริการข้อมูลดาวเทียม THEOS-2 อย่างเต็มรูปแบบภายในเดือนกรกฎาคม 2567 เป็นต้นไปผ่านระบu Digital Service Platform

นางสาววสพรรณ แซ่ตั้น เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจชำนาญการ GISTDA เปิดเผยว่าดาวเทียม THEOS-2 สามารถสั่งถ่ายข้อมูลภาพใหม่ ขั้นต่ำ 100 ตร.กม. ส่วนข้อมูลในคลังไม่เกิน 90 วัน และเกิน 90 วัน จะได้พื้นที่ 25 ตร.กม. มีทั้งภาพขาวดำ ภาพสี และภาพสีคมชัด แบ่งเป็นภาพถ่ายดาวเทียม Level 0 ภาพต้นฉบับ Level 1A ปรับภาพให้สว่างคมชัด Level 2A ปรับแก้เชิงเรขาคณิต Level 3A ปรับเพิ่มความแม่นยำในแนวดิ่งและแนวราบ และ Level 3 Plus ปรับแก้เชิงตำแหน่งร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ และข้อมูลภาพถ่าทางอากาศ

ทั้งนี้ ข้อมูลที่สั่งถ่ายใหม่ ใช้เวลา 1-90 วัน ส่วนภาพที่มีในคลัง ใช้เวลา 1-3 วัน หากต้องการผลิตภัณฑ์ Level 3Plus ก็ใช้เวลาเพิ่ม 14 วัน โดยผู้ใช้บริการสาทารถรับข้อมูลดิจิทัลไฟล์ได้ มีระยะเวลารับประกันไม่เกิน 90 วัน

Related Posts

Send this to a friend