KNOWLEDGE

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เปิดตัวมาตรฐานอาชีพ ‘ช่างเสริมสวย’

โครงการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย (ระยะที่ 2) โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวม 10 หน่วยงาน ได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพ ร่วมกันจัดทำมาตรฐานอาชีพเสริมสวย ระยะที่ 2 โดยจะมีการจัดทำมาตรฐานอาชีพเพิ่มเติมอีกอย่างน้อย 5 อาชีพในธุรกิจเสริมสวย เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในอาชีพประกอบอาชีพได้อย่างเป็นมาตรฐาน ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการ และผู้บริโภค

ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) เปิดเผยว่า สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ได้จัดทำมาตรฐานอาชีพไปแล้วกว่า 700 อาชีพ ทั้งในกลุ่มเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และการบริการ ซึ่งในจำนวนนั้นธุรกิจเสริมสวยเป็นหนึ่งในสาขาการบริการ ที่ได้จัดทำมาตรฐานอาชีพในเฟสแรกไปแล้วในสาขาช่างทำผมบุรุษ และช่างทำผมสุภาพสตรี ปรากฎว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เนื่องจากมีผู้ที่ต้องการเข้ารับการประเมินอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับอาชีพเสริมสวยเป็นอาชีพแรกขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ที่ได้รับมาตรฐาน iso 17024 ดังนั้นผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะ และได้รับใบรับรองมาตรฐานอาชีพกับ สคช. สามารถมีโอกาสเข้าทำงานได้มากกว่า 80 ประเทศทั่วโลก

ขณะที่เฟส 2 จะมีการจัดทำมาตรฐานอาชีพครอบคลุมอีกอย่างน้อย 5 อาชีพ อาทิ ช่างทำเล็บ ช่างสักเสริมความงาม ช่างแต่งหน้า ครูสอนเสริมสวย และผู้บริหารธุรกิจเสริมสวย ซึ่งจะเป็นการยกระดับขีดความสามารถของคนไทย ให้เป็นบุคคลที่มีมาตรฐาน ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล ประกอบกับ สคช. ได้พัฒนาเทคโนโลยี โดยการพัฒนาแอปพลิเคชัน ปักหมุดมืออาชีพ ทำให้ผู้ประกอบการ และผู้บริโภคสามารถค้นหาคนในอาชีพที่เป็นมืออาชีพได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้ประเทศก้าวไกล คนไทยมืออาชีพ เพราะสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ที่นี่มืออาชีพ

วรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
ดร.สมศักดิ์ ชลาชล นายกสมาคมวิชาชีพช่างทำผมไทย

Related Posts

Send this to a friend