EVENT

24 กันยายน 2562 “วันมหิดล”

วันที่ 24 กันยายน เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนทั่วไปว่า “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้ขนานนามวันอันเป็นที่ระลึกสำคัญนี้ว่า “วันมหิดล” เพื่อเป็นการถวายสักการะ และแสดงกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่าน เพราะพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงบำเพ็ญแก่วงการแพทย์ และการสาธารณสุข ของประเทศไทยตลอดระยะเวลา 12 ปีนั้น ได้เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่โรงเรียนแพทย์ และพัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนการผลิตแพทย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นการวางรากฐานแก่การแพทย์ และการสาธารณสุขให้เจริญพัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมอารยะประเทศในกาลต่อมา

ธงมหิดล เป็นสิ่งที่ คุ้นตาผู้คนทั่วไป และเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของวันมหิดล และสัญลักษณ์ของการให้ โดยธงมหิดล เริ่มต้นขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.2503 โดย ศ.นพ.กษาณ จาติกวนิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราชในขณะนั้นได้เสนอให้ศิริราชจัดจำหน่ายธง “วันมหิดล” เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีส่วนเกื้อกูลผู้ป่วยยากไร้ของ โรงพยาบาลศิริราช โดยในปีแรกมีการจำหน่ายธงขนาดกลาง ราคา 10 บาท และธงเล็กทำด้วยริบบิ้น ราคา 1 บาท นักศึกษาทุกหมู่เหล่าในวิทยาเขตศิริราช ได้ช่วยกันออกไปจำหน่าย โดยรายได้ทั้งหมดนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ การรักษาพยาบาลและเครื่องอำนวยความสุขแก่ผู้ป่วยยากไร้ จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2520 การจำหน่ายธงได้รับการตอบรับดีเกินคาด ธงไม่พอสำหรับวันออกรับบริจาคครั้งใหญ่ “กลุ่มอาสามหาวิทยาลัยมหิดล” ซึ่งประกอบด้วย นักศึกษาจากทุกคณะ และทุกวิทยาเขต จึงอาสาทำธง

จวบจนถึงทุกวันนี้ ธงวันมหิดล ทุกผืน ยังมาจาก “แรงใจ” ของเหล่าจิตอาสากลุ่มอาสามหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อส่งต่อไปยังผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยด้อยโอกาส โรงพยาบาลศิริราช ก่อนนำออกรับบริจาค จากผู้มีจิตศรัทธา โดยในแต่ละปี สีธงจะเปลี่ยนไปตามสีประจำวันของวันที่ 24 กันยายน ปีนั้นๆ เช่นในปี 2562 วันที่ 24 กันยายน เป็นวันอังคาร ธงวันมหิดลในปีนี้ จึงเป็นสีชมพู โดยผู้ร่วมบริจาคเงินตั้งแต่ 20 บาทขึ้นไป รับธงวันมหิดลแบบผืนเป็นที่ระลึก และบริจาคตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป รับธงวันมหิดลพร้อมเสาเป็นที่ระลึกโดยสามารถบริจาคได้ที่ รพ.ศิริราชเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 ,ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 1

สำหรับผู้ที่ต้องการบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสได้ที่ ศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 1 รพ.ศิริราช ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 07.30 – 17.30 น. วันหยุดราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น. และชั้น 2 โซน B รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ทุกวันเวลา 09.00 – 15.30 น. สอบถาม โทร.02-419-7658-60 ,02-414-1414

บริจาคผ่านธนาคารโดยการฝากเข้าบัญชี “ศิริราชมูลนิธิ”(ธงวันมหิดล) ประเภทออมทรัพย์
ธนาคารกรุงไทย สาขาพระปิ่นเกล้า หมายเลขบัญชี 031-0-04905-9
ธนาคารกสิกรไทย สาขาศิริราช หมายเลขบัญชี 638-2-13545-6
ธนาคารกรุงเทพ สาขา รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ หมายเลขบัญชี 901-7-00988-8
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาอรุณอมรินทร์ หมายเลขบัญชี 157-1-08108-3
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช หมายเลขบัญชี 016-2-51252-9
ธนาคารทหารไทย สาขาศิริราช หมายเลขบัญชี 085-2-08995-2
ธนาคารออมสิน สาขาศิริราช หมายเลขบัญชี 020-02404205-1
ธนาคารธนชาต สาขาศิริราช หมายเลขบัญชี 106-2-02977-9
หรือแจ้งความจำนง ทางเว็บไซต์ https://www.si.mahidol.ac.th/siriraj_found/gift.asp

สำหรับผู้ต้องการรับใบเสร็จรับเงินบริจาค หรือนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ โดยสามารถนำส่งสำเนาใบนำฝากธนาคาร พร้อมระบุ ชื่อ-สกุล วัน/เดือน/ปีเกิด ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ผ่านทางโทรสาร 0 2419 7687
E-mail : donate_siriraj@hotmail.com
Line : @sirirajfoundation
หรือทางไปรษณีย์ ส่งที่ “ศิริราชมูลนิธิ”

หรือหากต้องการบริจาคผ่านการใช้งานแอพลิเคชั่นธนาคารที่ใช้อยู่ สามารถทำได้โดยแสกน QR Code ในภาพ และเลือกการแจ้งความประสงค์ในการใช้ลดหย่อนภาษีได้โดยไม่ต้องขอรับใบเสร็จ

อ้างอิง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Facebook mahidolday

ขั้นตอนการบริจาคผ่าน mobile application ของธนาคาร

Related Posts

Send this to a friend