EVENT

เซ็นทรัลเวิลด์ ร่วมกับเตยยี่ จัดนิทรรศการศิลปะกลางเมือง สะท้อนความภูมิใจในความเป็นมนุษย์ของทุกคน

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ร่วมกับอาร์ติสดัง ประภัสสร กาญจนสูตร หรือ เตยยี่ ศิลปินไทยผู้อยู่เป็นเพื่อนความรู้สึกของผู้คน เปิดโปรเจ็คพิเศษผ่าน Installation Art ใน Concept “Seat The Pride” A seat to sit your pride หน้าลานเซ็นทรัลเวิลด์ เป็นพื้นที่ความภูมิใจในความเป็นมนุษย์ของตัวเอง ฉลองเทศกาล Pride month สะท้อนแนวคิด Diversity, Inclusivity, Equality ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2566

เตยยี่-ประภัสสร กล่าวว่า เซ็นทรัลเวิลด์ถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ใจกลางกรุงเทพฯ ที่มีผลงานศิลปะมากมายจากศิลปินในประเทศและระดับโลก มาสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนจัดแสดงให้ชมตลอด สำหรับนิทรรศการ centralwOrld X Teayii นี้ ได้นำเก้าอี้หลากสีสันจำนวน 140 ตัว มาเขียนข้อความถ่ายทอดเรื่องราวแห่งความรัก ความภูมิใจในความเป็นมนุษย์ ภายใต้ธีม “รักมีค่าทุกรูปแบบ” เราจะสามารถรู้สึกอย่างไรก็ได้ไม่ว่าคุณจะรักใคร ถ้าอยู่ใต้คำว่ารักมันมีค่าเสมอ และไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็สามารถมีความรักและมีคุณค่าในแบบที่เราเป็น

“เตยอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ความเป็นมนุษย์กว้างใหญ่มากขึ้นผ่านตัวอักษรไทยค่ะ เพื่อเป็นพื้นที่ให้ทุกคนได้ตระหนักและมั่นใจในการเคารพความเป็นตัวเอง นอกจากนี้ยังต้องการให้นิทรรศการนี้เป็นพื้นที่แห่งความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจใหม่ ๆ ที่ไร้ข้อจำกัด ช่วยเยียวยาจิตใจ และสร้างมุมมองใหม่ ๆ ในการใช้ชีวิต พร้อมกับผลักดันให้ตัวอักษรไทยกลายเป็นงานศิลปะให้ได้” ประภัสสร กล่าว

สำหรับผู้ที่ชื่นชอบผลงานเตยยี่สามารถเข้าชมฟรี ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2566 บริเวณลานสแควร์ B ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ภายใต้แคมเปญ THAILAND’S PRIDE CELEBRATION 2023 “PRIDE FOR ALL”

Related Posts

Send this to a friend