EVENT

ยอดบริจาค “ก้าวคนละก้าว” ล่าสุด 39.2 ล้าน ยังเปิดรับบริจาคต่อเนื่องถึง 30 พ.ย.62

กิจกรรม ‘ก้าวต่อไปด้วยพลังเล็กๆ ภาคใต้’ จบลงอย่างสวยงาม ท่ามกลางความร่วมมือร่วมใจของคนไทยทุกคนที่ร่วมกันทำภารกิจเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ 7 โรงพยาบาลภาคใต้ที่ร่วมในโครงการจนสำเร็จ

ยอดบริจาค ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2562 รวม
39,281,879 บาท

โครงการยังเปิดรับบริจาคอย่างต่อเนื่อง
จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 โดยสามารถร่วมบริจาคให้กับ 7 โรงพยาบาลภาคใต้ ในโครงการก้าวต่อไปด้วยพลังเล็กๆ ผ่านช่องทางบริจาคดังต่อไปนี้

บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขารัชโยธิน ชื่อบัญชี มูลนิธิก้าวคนละก้าวเพื่อโรงพยาบาลภาคใต้ 111-393894-4 บัญชีกระแสรายวัน

SMS ครั้งละ 10 บาท *พิมพ์ T แล้วส่งมาที่ 4545099 ทุกเครือข่าย

𝙎𝘾𝘽 𝙀𝘼𝙎𝙔 𝘼𝙋𝙋 และ 𝙎𝘾𝘽 𝘼𝙏𝙈
สามารถบริจาคผ่านเมนู “บริจาค”และเลือก
มูลนิธิก้าวคนละก้าว เพื่อโรงพยาบาลภาคใต้

เคาน์เตอร์เซอร์วิส ของ 7-11 ทุกสาขา และร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ เคาน์เตอร์เซอร์วิส

กล่องรับบริจาคที่ 𝘽𝙞𝙜-𝘾 ทุกสาขา และบริจาคผ่านช่องทาง 𝙏𝙧𝙪𝙚 𝙢𝙤𝙣𝙚𝙮 𝙬𝙖𝙡𝙡𝙚𝙩

นอกจากนั้น โครงการยังขอสนับสนุนให้ทุกคนหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยการออกกำลังกายและควบคุมโภชนาการอย่างดี เพื่อบริจาคตัวเองออกจากระบบรักษา ลดภาระให้คุณหมอคุณพยาบาล ที่สำคัญคือทำให้ตัวเราเองทำงานได้ดีขึ้น
และสามารถดูแลคนที่เรารักได้ดียิ่งขึ้น

ร่วมกัน ช่วยกัน
เพื่อก้าวไปสู่วันพรุ่งนี้
วันที่ ‘เราแข็งแรง’
วันที่ ‘ไทย…แข็งแรง’

รายละเอียดโครงการที่
𝙬𝙬𝙬.𝙠𝙖𝙤𝙠𝙤𝙣𝙡𝙖𝙠𝙖𝙤.𝙘𝙤𝙢 และ 𝙁𝙖𝙘𝙚𝙗𝙤𝙤𝙠 “ก้าว”

Related Posts

Send this to a friend