ENVIRONMENT

ก.อุตสาหกรรม เผย พบลอบเผาอ้อยต่อเนื่อง 28 วัน 4 ล้านตัน

หวั่นทำ PM2.5 พุ่ง กระทบปชช.และการท่องเที่ยวช่วงปีใหม่

วันนี้ (30 ธ.ค. 65) นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาการเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) เปิดเผยว่า วานนี้ (29 ธ.ค. 65) คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) ที่มี นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธาน ได้จัดการประชุมเพื่อขับเคลื่อนมาตรการต่าง ๆ ในการดูแลชาวไร่ ตลอดจนอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบ รวมถึงการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ที่เกิดจากการเผาอ้อย

สำหรับวาระหลักในการประชุม คือ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร (กบ.) เพื่อให้ กบ. สามารถจัดประชุมวาระสำคัญในวันที่ 4 ม.ค. 66 ได้แก่ การเคาะราคาอ้อยขั้นสุดท้ายของฤดูการผลิตปี 2564/65 และหากองค์ประกอบการกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นฤดูการผลิตปี 2565/66 ครบถ้วนแล้ว จะพิจารณากำหนดราคา และรับฟังความเห็นผู้มีส่วนได้เสียเพื่อเสนอที่ประชุม กอน. พิจารณานัดถัดไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เน้นย้ำถึงชาวไร่และโรงงานน้ำตาล ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ เพื่อแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองของประเทศที่เกิดจากการเผาอ้อย โดยคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้กำหนดเป้าหมายลดการเผาอ้อยในฤดูการผลิตปี 2565/2566 เป็น 0% เพื่อคืนอากาศบริสุทธิ์ให้คนไทยกว่า 60 ล้านคนในช่วงที่ต้องเผชิญกับโควิด-19 และยังเป็นการหนุนภาคเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว

จากการติดตามข้อมูลการหีบอ้อย ฤดูการผลิต 2565/66 ล่าสุด พบว่าตั้งแต่วันที่ 1 – 27 ธ.ค. 65 พบว่า มีปริมาณอ้อยเข้าหีบแล้วกว่า 15 ล้านตัน ในจำนวนนี้ เป็นอ้อยถูกลักลอบเผาสูงถึง 4.1 ล้านตัน หรือคิดเป็นสัดส่วนถึง 27.36% มากกว่าฤดูการผลิตปี 2564/2565 ซึ่งจากสัดส่วนการลักลอบเผาอ้อยที่เพิ่มขึ้น ถือเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างวิกฤต ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ ส่งผลกระทบโดยตรงกับสุขภาพประชนชน และบรรยากาศการท่องเที่ยว

จากข้อมูลลักลอบเผาช่วง 28 วันที่เปิดหีบ ยังพบว่า มี 5 จังหวัดที่เผาอ้อยสูงสุด คือนครราชสีมา 6.7 แสนตัน , กาฬสินธุ์ 4.2 แสนตัน , อุดรธานี 4.1 แสนตัน , ขอนแก่น 3.5 แสนตัน และหนองบัวลำภู 2.6 แสนตัน ขณะที่สถานการณ์ฝุ่นละออง จากศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 65 พบว่า ฝุ่น PM 2.5 มีค่าเกินมาตรฐานมากถึง 13 พื้นที่ ปริมาณฝุ่นที่พบอยู่ในช่วง 31-69 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร บ่งชี้ว่าสภาพอากาศของกรุงเทพมหานครเริ่มแย่ลง

ส่วนพื้นที่อื่นๆ ทั่วประเทศ สอน. ได้ประสานข้อมูลกับกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ติดตามสถานการณ์การลักลอบเผาอ้อยซ้ำซากรายพื้นที่ ร่วมกับการใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างจริงจังกับผู้ลักลอบเผา พร้อมกับเชิญโรงงานน้ำตาลมาหารือร่วมกัน เพื่อหามาตรการสนับสนุนไม่ให้มีการลักลอบเผา

Related Posts

Send this to a friend