ENVIRONMENT

กรุงเทพธนาคม เร่งปรับปรุงโรงกำจัดขยะ หลัง กรอ.สั่งปิดปรับปรุงชั่วคราว

นายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เปิดเผยหลังนำผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กรอ.ลงตรวจสอบโรงงกำจัดขยะ ของบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ตามที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชน เกี่ยวกับมลภาวะทางกลิ่นกลิ่น กระบวนการขนส่ง และจุดขนถ่ายวัตถุดิบ ว่า ยังคงพบปัญหากลิ่นเหม็นรุนแรงรบกวนประชาชนในพื้นที่ และชุมชนโดยรอบ ทั้งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจและการใช้ชีวิตประจำวัน และยังพบว่าการบริหารจัดการโรงงานขาดประสิทธิภาพ ทั้งเรื่อรถขยะเข้า-ออก การกองเก็บวัสดุ การบำรุงรักษาอาคารโรงงาน และระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ

นายวันชัย ยังกล่าวว่า แม้โรงงานดังกล่าวจะมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ตามข้อสั่งการและข้อเสนอแนะของพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว แต่ปรากฎว่ายังมีการร้องเรียนจากประชาชนโดยรอบ จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 37 วรรคหนึ่ง และมาตรา 39 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ให้โรงงานดังกล่าวเร่งปรับปรุงแก้ไข โดยสั่งหยุดประกอบกิจการโรงงานลำดับที่ 88 (โรงงานผลิตไฟฟ้า) และ 89 (โรงงานผลิตก๊าซชีวภาพ) ส่วนลำดับ 106 (โรงงานผลิตเชื้อเพลิงจากขยะ) สั่งการให้โรงงานดังกล่าวหยุดดำเนินการในส่วนของการประกอบกิจการที่ก่อให้เกิดน้ำเสีย รวมถึงจุดก่อให้เกิดกลิ่นเหม็น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน และให้ปรับปรุงการประกอบกิจการจนกว่าจะเป็นไปตามมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด

ด้านนายเกรียงพล พัฒนรัฐ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา กรมโรงงานได้เข้ามาตรวจสอบให้คำแนะนำในการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้ดำเนินการแล้วเสร็จในหลายจุด และเพิ่มมาตรการกำกับการทำงานที่เคร่งครัดขึ้นในจุดที่อาจทำให้เกิดกลิ่น ยังคงเหลือเพียงบางส่วนที่อาจติดขัดเรื่องระยะเวลาและการขนส่ง เช่น การสั่งเครื่องจักรที่เป็นระบบบำบัดกลิ่นขนาดใหญ่ ซึ่งอุปกรณ์ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศ

สำหรับมาตรการต่างๆที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ตรวจสอบและสั่งการในครั้งนี้ เป็นข้อสั่งการแก้ไขในประเด็นเดียวกันกับที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้มีคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตผลิตกระแสไฟฟ้าก่อนหน้านี้ โดยทุกมาตรการอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการทั้งหมด ขณะนี้สามารถปรับปรุงแก้ไขได้เกือบครบถ้วนแล้ว พร้อมยืนวันว่า ปัญหาที่เกิดขึ้น บริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ปฏิบัติตามคำสั่งของกกพ.และกรมโรงงานฯ มาโดยตลอด และยินดีให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงาน สำหรับโครงการนี้บริษัทจะเร่งแก้ไขโดยเร็วที่สุด เพื่อให้การแก้ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานครสามารถเดินหน้าต่อไปได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อชาวกรุงเทพฯในภาพรวมและต่อชุมชนโดยรอบโรงงาน

บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจำนวน 3 ใบ ประกอบด้วย ใบอนุญาตประกอบกิจการเชื้อเพลิงแข็งจากขยะชุมชน ใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำหมักขยะมูลฝอย และใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงก๊าซชีวภาพ กำลังการผลิต 4.268 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นกิจการที่ดำเนินการสอดคล้องต่อเนื่อง ตั้งอยู่ภายในพื้นที่บริเวณเดียวกัน มีเนื้อที่รวม 20 ไร่ กำลังการผลิตสามารถรับมูลฝอยชุมชนไปกำจัดได้ 800 ตัน/วัน คิดเป็น 23% ของปริมาณมูลฝอยชุมชนทั้งหมดในศูนย์กำจัดขยะอ่อนนุชที่มีจำนวนเฉลี่ย 3,500 ตัน/วัน

Related Posts

Send this to a friend