ENVIRONMENT

ชุดเหยี่ยวดง เข้าตรวจสอบ “สีดอบุญมี” หลังถูกล่ามโซ่ในสวนสัตว์จนผอมกว่ามาตรฐาน

วันนี้ (19 ก.ค. 65) เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการปราบปรามการกระทำผิดความผิดด้านสัตว์ป่าและพืชป่า (เหยี่ยวดง) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) และเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษ (พญาไท) กรมปศุสัตว์ รวมถึงสำนักงานปศุสัตว์ จ.สมุทรปราการ เข้าตรวจสอบการเลี้ยงดูช้าง ของฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการ ต.บ้านท้าย อ.เมือง จ.สมุทรปราการ หลังได้รับการประสานจากชุดปฏิบัติการพิเศษ (พญาไท) กรมปศุสัตว์ ว่า มีการโพสต์ข้อความและรูปภาพ การรักษาช้างสีดอบุญมี ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวของผู้ใช้รายหนึ่ง โดยพบว่า มีแผลที่เกิดจากโซ่ล่ามขาได้รับบาดเจ็บ ขณะที่ช้าง 4 เชือกที่เลี้ยงไว้ ยังมีลักษณะผอม เข้าข่ายเป็นการทารุณกรรมสัตว์ หรือมีการเลี้ยงดูที่ผิดระเบียบกฎหมาย

จากการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่พบช้างทั้งหมด 4 เชือก ทั้งหมดมีลักษณะผอมกว่ามาตรฐาน สภาพพื้นที่อยู่อาศัยของช้างไม่มีการทำความสะอาดสิ่งปฏิกูลพื้นที่คอกอย่างสม่ำเสมอ เมื่อสอบถามผู้เลี้ยงช้าง ได้รับการแจ้งว่า ให้อาหารเป็นประจำ ได้แก่ หญ้า กล้วย และกากสัปปะรด วันละ 2 รอบ เจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้งดการให้กากสัปปะรด เนื่องจากจะทำให้ช้างท้องอืด แต่ควรให้หญ้าสดในน้ำหนักที่เหมาะสมกับน้ำหนักตัว และควรให้อาหารเสริมเพิ่มเติม

ส่วนการที่มีผู้โพสต์ข้อความลงโซเชียล ว่า ช้างเกิดการบาดเจ็บที่ขาจากโซ่ที่ตรึงไว้บริเวณขานั้น พบว่า ได้มีการสลับขาของช้างแล้ว ได้รับการรักษาจากสัตวแพทย์ และช้างก็ไม่ได้มีอาการของความเครียดให้เห็นเด่นชัด จึงไม่เป็นการเข้าข่ายการทารุณกรรมสัตว์ แต่ได้กำชับกับผู้เลี้ยงว่า ควรลดการใส่โซ่ตรึงไว้ที่ขาเป็นเวลานาน เพื่อลดอาการบาดเจ็บและลดความเครียดให้กับตัวสัตว์

จากการเข้าตรวจสอบ เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า การเลี้ยงดูช้างทั้ง 4 เชือกดังกล่าว มีความผิดด้านการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ไม่เหมาะสมตามมาตรา 22 ซึ่งเจ้าของสัตว์ต้องดำเนินการจัดสวัสดิภาพสัตว์ให้แก่สัตว์ของตนให้เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด ตาม พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 มีโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท โดยเจ้าของจะต้องไปเสียค่าปรับที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ ภายในระยะเวลา 15 วัน และให้ดำเนินการจัดการสวัสดิภาพสัตว์อย่างเคร่งครัด หากไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด จะมีการดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป

Related Posts

Send this to a friend