ENVIRONMENT

พิมพ์ภัทรา ยืนยัน ขนย้ายกากแคดเมียมกลับไปจังหวัดตากให้เร็วที่สุด คาดวันที่ 7 พ.ค. ย้ำมีแผนหลักแผนรองเพื่อความปลอดภัย

นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวถึงการขนย้ายกากแคดเมียมไปยังจังหวัดตาก นางสาวพิมภัทรา เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้ทำงานร่วมกันกับ 6 กระทรวง ซึ่งคณะทำงานกระทรวงอุตสาหกรรมได้เรียกบริษัท บาร์แอนด์บียอน มารับภารกิจเตรียมการขนย้าย โดยจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัย เป็นไปตาม EIA ซึ่งได้ข้อสรุปวันเคลื่อนย้าย รวมถึงวิธีการขนส่งแล้ว โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้ลงไปดูพื้นที่หน้างาน โดยเฉพาะบ่อที่รับกากแคดเมียมเพื่อทำการฝัง

ส่วนคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ให้จัดการเรื่องการเคลื่อนย้ายกากแคดเมียมและการตรวจสอบข้อเท็จจริง นางสาวพิมพ์ภัทรา กล่าวว่า ล่าสุดได้สั่งการปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ดูหน้างาน พร้อมตั้งคณะกรรมการมาตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งคณะกรรมการเป็นคนของกระทรวงอุตสาหกรรม มีหัวหน้าผู้ตรวจเป็นประธาน และมีอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมพื้นฐาน และการเมืองแร่ รวมถึงนักกฎหมาย

นางสาวพิมพ์ภัทรา กล่าวว่า คณะกรรมการดังกล่าวอยากให้มีองค์ประกอบที่หลากหลาย จึงขอเพิ่มคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นใหม่อีกชุด โดยให้ นายดนัยณัฏฐ์ โชคอำนวย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธาน คณะกรรมการประกอบด้วย กรมสอบสวนคดีพิเศษ ปปง. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อย่างไรก็ตาม นางสาวพิมพ์ภัทรา ยืนยันว่าจะขนย้ายให้เร็วที่สุด โดยวางไว้ในวันที่ 7 พฤษภาคม และจะพยายามทำให้รวดเร็ว แต่ขั้นตอนการเตรียมการมีค่อนข้างเยอะ เช่น ถุงที่บรรจุแคดเมียมต้องแข็งแรง ถ้าไม่แข็งแรงต้องซ้อนทับอีกรอบ และรถขนส่งต้องเป็นรถเฉพาะที่ใช้ขนวัตถุอันตราย เส้นทางและจำนวนรถต้องทำให้ถูกต้องตามระบบความปลอดภัยของ EIA ขณะนี้สิ่งที่สามารถทำได้เร็วขึ้นคือการเพิ่มจำนวนรถให้มากขึ้น แต่หน้าบ่อที่จังหวัดตากก็ต้องมีความพร้อมเช่นกัน ยืนยันว่ามีแผนหลักและแผนสำรองในการขนย้าย

Related Posts

Send this to a friend