ENVIRONMENT

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เผย จังหวัดเชียงใหม่ค่าฝุ่น PM2.5 พุ่งสูงกระทบต่อสุขภาพ

กทม.อยู่ในเกณฑ์สีส้ม ผู้มีโรคประจำตัวงดกิจกรรมกลางแจ้ง-ใส่หน้ากากอนามัย

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 วันนี้ (16 ก.พ. 66) พบภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ พบค่าฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐานอยู่ที่ 174 ซึ่งอยู่ระดับสีแดง ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบค่าฝุ่นละออง PM2.5 อยู่ที่ 64 ซึ่งอยู่ในระดับสีส้ม หรือคุณภาพอากาศเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ส่วนภาคกลาง ภาคตะวันตกและภาคตะวันออก พบค่าฝุ่น PM2.5 อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ผู้ที่มีโรคประจำตัวควรงดการทำกิจกรรมกลางแจ้ง

วันนี้ (16 ก.พ. 66) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 วันนี้ (16 ก.พ. 66 เวลา 9.00 น.) พบว่า “ในพื้นที่ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ต.หางดง อ.ฮอด พบค่าฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐานอยู่ที่ 174 ซึ่งอยู่ในระดับสีแดงและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ผู้มีโรคประจำตัวควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หรือสวมหน้ากากอนามัย หากมีอาการทางสุขภาพควรรีบปรึกษาแพทย์ ขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบค่าฝุ่นละออง PM2.5 อยู่ที่ 64 ซึ่งอยู่ในระดับสีส้ม หรือคุณภาพอากาศเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ประชาชนทั่วไปควรเฝ้าระวังสุขภาพ และงดกิจกรรมกลางแจ้ง หรือสวมหน้ากากอนามัย

ส่วนภาคกลาง ภาคตะวันตก พบค่าฝุ่นละออง PM2.5 อยู่ที่ 43 และภาคตะวันออก พบค่าฝุ่นละออง PM2.5 อยู่ที่ 38 ซึ่งเป็นระดับปานกลาง ทั้งนี้ผู้ที่มีโรคประจำตัวควรงดการทำกิจกรรมกลางแจ้ง

Related Posts

Send this to a friend