ENVIRONMENT

รมว.ทส. ห่วง ฝูงวาฬบรูด้า เพชรบุรี วอนกลุ่มเจ็ตสกีอย่ารบกวน หวังเป็นแหล่งชมวาฬชื่อดัง เหมือนเกาะเซบู ฟิลิปปินส์

หลังจากที่มีกลุ่มนักท่องเที่ยวขับเจ็ตสกีกว่า 20 ลำ ไปชมวาฬบรูด้า ชายทะเลเพชรบุรี ในช่วงนี้ ซึ่งเป็นช่วงที่วาฬบรูด้า ขึ้นมาหากินบริเวณชายฝั่ง ตามฤดูกาลระหว่างเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนของทุกปี ซึ่งอาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อฝูงวาฬนั้น

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สั่งการให้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งออกเรือ ไปทำความเข้าใจและขอความร่วมมือกับกลุ่มเจ็ตสกีให้หยุดรบกวนวาฬบรูด้าแล้ว โดยได้ประชาสัมพันธ์เรื่องการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติอย่างยั่งยืนและให้ความรู้วิธีการชมวาฬที่ถูกต้อง เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนวิถีชีวิตของฝูงวาฬบรูด้า

“ฝูงวาฬบรูด้าที่มาหากินบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดเพชรบุรีตามฤดูกาลของทุกปีถือเป็นของขวัญที่มีค่าจากธรรมชาติ ดังนั้นจึงต้องขอความร่วมมือจากนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาชมฝูงวาฬบรูด้าให้ช่วยกันดูแลรักษาและปฏิบัติตามกฎระเบียบในการชมฝูงวาฬบรูด้าด้วย ไม่รบกวนวิถีชีวิตไม่สร้างความตกใจให้ฝูงวาฬบรูด้าเนื่องจากเขามีพฤติกรรมที่ละเอียดอ่อนไม่เช่นนั้นจะ กลายเป็นการไปขับไล่ฝูงวาฬบรูด้าไม่ให้กลับมาหากินในชายฝั่งทะเลเพชรบุรีนี้ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งมีรายได้จากการท่องเที่ยว” นายวราวุธกล่าว

นายวราวุธยกตัวอย่าง เกาะเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นแหล่งดำน้ำชมฉลามวาฬที่มีชื่อเสียงระดับโลก มีมาตรฐานที่เข้มงวดในการดูแลรักษาฝูงฉลามวาฬ ซึ่งภาครัฐได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี ปฎิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ อย่างเช่น การไม่ทาครีมกันแดดลงไปดำน้ำเพื่อป้องกันสารเคมีเจือปนในน้ำทะเล การห้ามนำเรือติดเครื่องยนต์ออกไปชมฝูงฉลามวาฬ ต้องจ้างเรือพายเท่านั้น ซึ่งนอกจากจะลดความเสี่ยงในการรบกวนฝูงฉลามวาฬแล้ว ยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านท้องถิ่นด้วย

“เราสามารถพัฒนาชายฝั่งเพชรบุรีให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่มีชื่อเสียงได้เช่นกัน โดยทางกระทรวงฯจะประสานงานกับหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวทุกคนที่มาชมฝูงวาฬบรูด้ามีจิตสำนึกในการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติอย่างยั่งยืน”นายวราวุธกล่าว

ขอบคุณภาพ: Whale Watching Group Thailand

Related Posts

Send this to a friend