DEEPSOUTH

เลขาฯสมช.​ เตรียมยกระดับการทำงานเชิงรุก​ ดับไฟใต้

เลขาฯสมช.​ เตรียมยกระดับการทำงานเชิงรุก​ ดับไฟใต้ เชื่อ​ ปี​ 2566 ทิศทางดีขึ้น​

พลเอกสุพจน์​ มาลานิยม​ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ​ หรือ​ สมช. กล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้​ ว่า​ข้อเท็จจริงคือผู้ก่อเหตุพยายามที่จะก่อเหตุอยู่ ทางรัฐบาลได้พยายามป้องกันอย่างเต็มที่ แต่อาจจะมีหลุดออกมาบ้าง ซึ่งตนคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำอย่างยิ่ง เพราะจะเสียหายต่อแนวทางที่เราได้พยายามพูดคุยกันว่าจะพัฒนาคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีให้มีระบบเศรษฐกิจที่ดี ให้ประชาชนอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสันติ นี่คือสิ่งที่พยายามทำมาโดยตลอด

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมารัฐบาลได้พูดคุยกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่​ ทั้งในมิติของการป้องกันเหตุร้าย ที่จะเกิดขึ้น และในมิติของการพัฒนา และมิติของการพูดคุยสันติ ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนยกระดับการทำงาน ให้เป็นเชิงรุกยิ่งขึ้น และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งคิดว่าในปี 2566 นี้ จะได้เห็นสถานการณ์ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงยกระดับไปในทิศทางที่ดีขึ้น และจะพยายามป้องกันไม่ให้มีเหตุร้ายเกิดขึ้น ส่งผลกระทบกับประชาชนกับระบบเศรษฐกิจในพื้นที่​ พร้อมกับย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จะต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด สำหรับผู้กระทำความผิด

ขณะเดียวกันความคืบหน้าของคณะพูดคุยสันติสุข มีการรายงานความคืบหน้ามาอย่างต่อเนื่อง หรือจะต้องมีการปรับเปลี่ยนการพูดคุย อย่างเป้าหมายการพูดคุย และคณะการพูดคุยซึ่งจะต้องมีความชัดเจน มีจุดประสงค์ที่เป็นไปได้ และมีความเป็นเอกภาพ ซึ่งจะต้องมีการปรับให้สอดรับกับสถานการณ์ไปเรื่อยๆ

Related Posts

Send this to a friend