DEEPSOUTH

บุคลากรทางการแพทย์ ใน อ.เมืองยะลา เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด ล๊อต 2 แล้ว จำนวน 4,400 โด๊ส

วันนี้ (21 เม.ย. 64) ที่โรงพยาบาลศูนย์ยะลา บุคลากรทางการแพทย์ ในเขต อ.เมืองยะลา จำนวน 2,200 คน เข้ารับการฉีดวัคซีน ซิโนแวค เพื่อป้องกันไวรัสโควิด-19 ที่จัดสรรให้โรงพยาบาล อนามัย รพ.สต. ในจังหวัดยะลา ทั้งนี้วัคซีนป้องกันโควิด-19 รอบที่สองนี้ สาธารณสุขจังหวัดยะลาได้รับมาจำนวน 4,400 โด๊ส ซึ่งล๊อตแรก ได้รับมาแล้ว จำนวน 800 โด๊ส โดยได้ฉีดให้เจ้าหน้าที่ อสม. ซึ่งถือเป็นเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูงไปก่อนหน้านี้แล้ว

นายอินทร์ จันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ยะลา เปิดเผยว่า สำหรับการฉีดวัคซีนครั้งนี้ ซึ่งเป็นล๊อตที่สอง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในโรงพยาบาล เขตอำเภอเมืองยะลา จำนวน 4,400 โด๊ส เริ่มตั้งแต่เมื่อวาน (20 เม.ย. 64) ที่ผ่านมา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ และบุคลากร ซึ่งมีความเสี่ยง และความใกล้ชิดกับกลุ่มผู้ป่วย หรือ กลุ่มเสี่ยง ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ได้รับการป้องกันการติดเชื้อ

ขณะเดียวกันโรงพยาบาลศูนย์ยะลา ก็เพิ่มมาตรการเข้มในการตรวจคัดกรอง ผู้ที่เดินทางเข้ารับการรักษาพยาบาล ทั้งการวัดอุณหภูมิ การสวมหน้ากากอนามัย และจำกัดจำนวนผู้เข้าเยียม หรือญาติผู้ป่วย ที่ต้องการเยี่ยม เฝ้าไข้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

Related Posts

Send this to a friend