DEEPSOUTH

‘อนุชา’ ลงพื้นที่ยะลา ติดตามความสำเร็จกองทุนหมู่บ้าน จชต.

‘อนุชา’ ลงพื้นที่ยะลา ติดตามความสำเร็จกองทุนหมู่บ้าน จชต.เดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างเศรษฐกิจท้องถิ่นเข้มแข็ง เพิ่มรายได้ชุมชนยั่งยืน

วันนี้ (20 มิ.ย. 65) ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมมอบนโยบายโครงการส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ โดยมี นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รอง ผวจ.ยะลา นายธัชชญาณ์ณัช เจียรรนัทกานนท์ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ ส.ส.ยะลา เขต 1 นายพยม พรหมเพชร ส.ส.สงขลา เขต 3 นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนมืองแห่งชาติ และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านเมืองเข้าร่วมในพิธี

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เป็นที่น่ายินดีในโอกาสที่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 21 และยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากตามแนวคิดการพัฒนา Local Economy โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสู่การเป็นกองทุน 4.0 ทั้งด้านกฎหมาย ด้านระบบการบัญชี ด้านการพัฒนาธุรกิจ ด้านเทคโนโลยีอันเป็นไปตามนโยบายของคณะท่านนายกรัฐมนตรีท่าน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา รองนายกรัฐมนตรีท่านสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ รวมทั้งตนเองในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างโอกาสในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน เป็นการมอบรางวัลให้แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกความสำเร็จที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของพี่น้องประชาชนที่ร่วมกันคิด ร่วมกันทำจนก่อให้เกิดผลงาน และองค์ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานสู่การพัฒนาต่อยอดการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองไปสู่ความเข้มแข็งที่ยั่งยืน

ทั้งนี้ ในส่วนของจังหวัดยะลา มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจำนวนทั้งสิ้น 393 กองทุน ประกอบด้วย กองทุนหมู่บ้าน จำนวน 376 กองทุน กองทุนชุมชนเมือง จำนวน17กองทุน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองดำเนินการจดทะเบียนนิติบุคคลจำนวน 350 กองทุน มีคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ทั้งหมด จำนวน 5,690 ราย มีสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั้งหมดจำนวน 35,370 ราย

โอกาสนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มอบรางวัลชนะเลิศกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตัวอย่าง 3 รางวัลโครงการตามแนวทางประชารัฐตัวอย่าง3 รางวัล และรางวัลเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตัวอย่าง 3 รางวัล และรางวัลรองชนะเลิศ 18 รางวัลให้แก่กองทุนที่ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการ พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ของกองทุนหมู่บ้านและ ชุมชนเมืองตลอดจนการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ก่อนเดินทางกลับ

Related Posts

Send this to a friend