DEEPSOUTH

ยะลา เดินหน้าปฏิบัติการฉีดวัคซีน ลงพื้นที่ชุมชนตลาดเก่าสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในชุมชน

วันนี้ (3 ก.ย. 64) โรงพยาบาลยะลาร่วมกับเทศบาลนครยะลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ให้บริการเชิงรุก ลงพื้นที่ เปิดฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม “วัคซีน เพื่อชาวตลาดเก่ายะลา” ครั้งที่ 2 ในชุมชนตลาดเก่า ที่บริเวณศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลนครยะลา ถนนสิโรรส 6

การให้บริการครั้งนี้ เป็นการให้บริการ สำหรับพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ชุมชนตลาดเก่า สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้วัคซีนใดๆ มาก่อน เก็บตกผู้ที่ได้ลงทะเบียนในรอบที่แล้วกับทางเทศบาลฯ รวมไปถึง ผู้ที่ walk in เข้ามาด้วย ซึ่งวันนี้จะมีเป้าหมาย ที่ 400 ราย ในกลุ่มที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป เป็นผู้ที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีน โควิด-19 มีภูมิลำเนา มีสถานที่ทำงาน หรือพักอาศัย อยู่ในชุมชนตลาดเก่า

ขณะที่ พี่น้องชาวชุมชนตลาดเก่า ให้ความสนใจ นำใบนัด บัตรประจำตัวประชาชน มายืนรอเข้าคิวฉีดวัคซีนกันเป็นจำนวนมาก โดยมี เจ้าหน้าที่ สาธารณสุข สสจ.ยะลา รพ.ยะลา เทศบาลฯ เจ้าหน้าที่ รพ.ยะลา รวมไปถึง อสม.ในชุมชนคอยดูแลอำนวยความสะดวก จัดคิว เข้ารับบริการเพื่อลดความแออัด เป็นไปตามขั้นตอน การฉีดวัคซีน และมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ การเปิดจุดฉีดวัคซีนเชิงรุก เป็นการดำเนินการเชิงรุก ซึ่งทาง จ.ยะลา จะต้องเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับประชาชน ให้ได้ร้อยละ 70 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ได้เร็วที่สุด และจะได้เปิดเมือง กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ หลังการแพร่ระบาดของโควิด ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ของประชาชน มาเป็นเวลานาน

Related Posts

Send this to a friend