DEEPSOUTH

นอภ.ตากใบ ยัน ยังไม่เปิดตำบลเกาะสะท้อน แต่จะพิจารณาเปิดหมู่บ้านวันที่ 9 มิ.ย.นี้

นายสังคม เกิดก่อ นายอำเภอตากใบ กล่าวถึงกรณีที่มีข่าวลือถึงการเปิดหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลเกาะสะท้อนว่า ขณะนี้ในพื้นที่ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ยังเป็นพื้นที่ปิด เนื่องจากยังมีการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 โดยแรกเริ่มการติดเชื้อมาจากหมู่ที่ 9 บ้านชุมบก ที่แพร่กระจายเชื้อไปยังหมู่ที่ 4 บ้านตาเหลียง ขยายไปยังหมู่ที่ 5 บ้านโคกกระเปาะ หมู่ที่ 6 บ้านสันติสุข แต่ขณะนี้หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 4 สามารถแก้ปัญหาได้คลี่คลายแล้ว ตอนนี้มีการระบาดในพื้นที่หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ซึ่งมีแนวโน้มจะแพร่ระบาดไปยังหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 ได้

จากสถานการณ์ดังกล่าวได้มีการประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหา โดยมีนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ โดยมีข้อตกลงร่วมกันว่าหากในวันที่ 9 มิถุนายน สถานการณ์ในพื้นที่คลี่คลาย จะเปิดหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลเกาะสะท้อนบางส่วน แต่ขณะนี้ขอยืนยันว่ายังไม่มีการเปิดหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลเกาะสะท้อน

ทั้งนี้ ถ้าในวันที่ 9 มิถุนายนนี้ หมู่บ้านที่ปลอดเชื้อไม่มีการติดเชื้อแล้วก็จะมีการผ่อนคลายโดยเปิดให้เข้า – ออกบ้าง แต่หมู่บ้านที่ยังจะต้องปิดต่อไป คือ หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ซึ่งยังคงมีการแพร่ระบาดโดยมีกำลังเจ้าหน้าที่ไปดูแลประชาชนในจุดที่ปิด ส่วนหมู่อื่นๆ ถ้าสถานการณ์คลี่คลายแล้วชาวบ้านก็จะได้ออกมาใช้ชีวิตตามปกติบ้าง โดยจะมีการประเมินอีกครั้งถ้าสถานการณ์ดีขึ้น

สำหรับสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่ตำบลเกาะสะท้อนเฉพาะคลัสเตอร์เกาะสะท้อน ขณะนี้มีผู้ป่วยสะสม จำนวน 221 ราย รักษาหายแล้ว 50 ราย ส่วนใหญ่อยู่ในโรงพยาบาลสนาม และบางส่วนอยู่ในโรงพยาบาลนราธิวาส จำนวน 171 ราย ซึ่งยังไม่พบผู้เสียชีวิตจากคลัสเตอร์นี้ สิ่งที่มีความห่วงใย คือการป้องกันตนเองขอให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย ไม่รวมตัวเป็นจำนวนมาก ไม่นั่งตามร้านน้ำชา ส่วนที่ 2 ขอความร่วมมือผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงให้มาพบเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการคัดกรองโรคและเข้าสู่กระบวนการ Local Quarantine เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค ซึ่งหากปฏิบัติเช่นนี้ก็จะช่วยให้สถานการณ์ในพื้นที่ดีขึ้น สำหรับสถานที่ Local Quarantine ในพื้นที่ตำบลเกาะสะท้อน ได้ใช้พื้นที่โรงเรียนบ้านเกาะสะท้อนที่สามารถรองรับผู้กักตัวได้ประมาณ 200 กว่าคน ซึ่งถือว่ามีความเพียงพอ

นอกจากนี้ยังมีมาตรการเชิงรุกในการวางกำลังเสริมของเจ้าหน้าที่ อส. ตำรวจ ทหาร ในพื้นที่ปิด โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อไม่ให้กลุ่มเสี่ยงออกไปสัมผัสกับพื้นที่อื่น โดยดำเนินการเข้มข้นในหมู่ที่ 5 และ 6 และในหมู่ที่ 4 และ 9 ซึ่งสามารถควบคุมโรคได้แล้วชาวบ้านก็มีความตื่นตัวมากขึ้น เนื่องจากต้องการใช้ชีวิตปกติโดยเร็ว

Related Posts

Send this to a friend