DEEPSOUTH

แม่ทัพภาคที่ 4 รับมอบต้นพันธุ์กาแฟอะราบิก้า 2 แสนต้น เตรียมนำแจกจ่ายแก่เกษตรกรชายแดนใต้ หวังพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เกิดความยั่งยืน

พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีส่งมอบต้นพันธุ์กาแฟอะราบิก้า เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต สนับสนุนนโยบายการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามโครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยมีนายจำรอง ดาวเรือง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ทำการส่งมอบต้นพันธุ์จำนวน 200,000 ต้น

พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า รัฐบาลได้มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง นโยบายสำคัญคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนภายใต้โครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ได้สนับสนุนนโยบายดังกล่าว ด้วยการส่งเสริมพัฒนาการปลูกกาแฟอย่างเป็นระบบให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดยะลา ผ่านการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าภาคการเกษตรให้มีความเข้มแข็งด้วยการปลูกกาแฟเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยได้จัดหาและส่งมอบต้นกล้ากาแฟให้ประชาชนในพื้นที่นำไปปลูกแล้วกว่า 20,000 ต้น แต่ยังมีเกษตรกรในพื้นที่มีความสนใจ เข้าร่วมโครงการปลูกกาแฟอีกเป็นจำนวนมาก จึงได้ประสานความร่วมมือกับกรมวิชาการเกษตร เพื่อขอรับการสนับสนุนต้นกล้ากาแฟอะราบิกา จำนวน 200,000 ต้น เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับเกษตรกรในพื้นที่ โดยได้เดินทางมารับมอบด้วยตนเองในวันนี้ นอกจากนี้ในอนาคตจะส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืน โดยได้วางแผนจะจัดส่งเกษตรกรมาเข้ารับการอบรม การเพาะพันธุ์กาแฟอะราบิกา ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่แห่งนี้ เพื่อให้สามารถเพาะพันธุ์กาแฟได้เองในพื้นที่อย่างครบวงจรต่อไป ภายหลังรับมอบต้นพันธุ์กาแฟ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้ปล่อยขบวนคาราวานรถขนต้นพันธุ์กาแฟ ซึ่งจะเดินทางไปยังพื้นที่จังหวัดยะลา เพื่อนำต้นพันธุ์กาแฟไปแจกจ่ายแก่เกษตรกรในพื้นที่ต่อไป

พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4
พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ส่งมอบต้นพันธุ์กาแฟอะราบิก้า

Related Posts