DEEPSOUTH

เลขาธิการ ศอ.บต ชี้ปัญหาความไม่สงบ จชต.มีสัญญาณบวก คนรุ่นใหม่ถูกควบคุมตัวน้อยลง

พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการพูดคุยสันติสุขชายแดนใต้ ซึ่งขณะนี้รัฐบาลมอบหมายให้คณะกรรมการพูดคุยสันติสุขที่มีพล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ เป็นหัวหน้าคณะ เป็นผู้ดำเนินการ โดยจะทำควบคู่ไปกับการสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพูดคุยรวมทั้งเปิดให้ประชาชนสะท้อนปัญหาและความต้องการ เพื่อส่งข้อมูลให้กับคณะพูดคุย โดยการพัฒนาในพื้นที่จะนำไปสู่การเชื่อมโยงการพูดคุยกับผู้เห็นต่าง

“แม้ยังมีเหตุความไม่สงบในพื้นที่อยู่บ้าง เพราะคนรุ่นเก่าที่มีแนวคิดเดิมเกือบ 2,000 คน ไม่ได้หายไปไหน แต่ขณะนี้เริ่มมีสัญญาณบวกจากการควบคุมตัวกลุ่มที่เป็นคนรุ่นใหม่ลดน้อยลงและเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ร่วมพูดคุยมากขึ้น ขณะที่กลุ่มแนวร่วมบางส่วนอยากกลับมาใช้ชีวิตปกติ เพียงแค่ขอให้มีที่ยืนในสังคมเท่านั้น”

เลขาธิการ ศอ.บต.บอกว่า ขณะนี้กำลังพัฒนา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็นสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เพื่อดึงดูดนักลงทุน ,พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน ที่สำคัญคือการทำให้เมืองสุไหงโกลก จ.นราธิวาส กลับมาเป็นเมืองการค้าชายแดนอีกครั้ง

ทั้งนี้เหตุความความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เริ่มต้นจากปี 2546 และเปิดฉากรุนแรง เมื่อ 4 ม.ค. 2547 จนถึงปัจจุบัน รวมเวลา 16 ปี มีประชาชนและเจ้าหน้าที่เสียชีวิตแล้ว 5,070 คน บาดเจ็บ 10,500 คน

Related Posts

Send this to a friend