DEEPSOUTH

ศอ.บต.เตรียมต้อนรับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จ.ยะลาพรุ่งนี้ เปิดศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยเข้ม

วันพรุ่งนี้ 7 ส.ค. 62 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จ.ยะลา เพื่อเปิดศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ และติดตามการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้จาก พล.ร.ต.สมเกียรติผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือศอ.บต. รวมทั้งมอบเงินค่าตอบแทนการทำงานของผู้นำศาสนาในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้แก่ผู้แทนของกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ มอบบัตรส่งเสริมการลงทุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI ให้กับบริษัท Supreb Creation Furniture Limited (Hong Kong based company) ที่มีความประสงค์ที่จะลงทุนในพื้นที่อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เพื่อขยายฐานการผลิตเฟอร์นิเจอร์ในกลุ่มประเทศ AEC รวมทั้งมอบหนังสือขอบคุณแก่บริษัทที่มีความตั้งใจเข้ามาลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายเเดนภาคใต้และไปติดตามโครงการทุเรียนคุณภาพที่ตลาดกลางยางพารายะลา

สำหรับศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นโครงการของ ศอ.บต. ปรับปรุงมาจากโรงแรมชางลีซึ่งเป็นโรงแรมที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากความไม่สงบจนต้องยุติกิจการทำให้ในปี 2555 ศอ.บต.โดย พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง อดีตเลขาธิการศอ.บต. ได้ขออนุมัติงบประมาณจากคณะรัฐมนตรี 167 ล้านบาท เป็นค่าโรงแรมราคา 124 ล้านบาทส่วนอีก 43 ล้านบาทเป็นค่าปรับปรุง เพื่อเป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ภาคประชาชนได้มีส่วนรวมในการใช้พื้นที่หรือประชาชนร่วมเป็นเจ้าของกระจายอำนาจสู่ประชาชนเพื่อประโยชน์กับประชาชนโดยตรง เป็นการสร้างความมั่นใจให้ประชาชนจากเหตุการณ์ความไม่สงบ

หลังรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 มีการเปลี่ยนเลขาธิการ ศอ.บต.คนใหม่ โดยเพิ่มงบประมาณที่ปรับปรุงจาก 43 ล้านบาทเป็น 139 ล้านบาทเพิ่มอีกประมาณ 97 ล้านบาท รวม 263 ล้านบาท จึงมีการตรวจสอบถึงความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ ซึ่งทาง ศอ.บต. เตรียมชี้แจงต่อนายกรัฐมนตรีถึงความคุ้มค่าในการใช้ประโยชน์ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีการจัดแบ่งสถานที่ในการทำงาน บริการประชาชน และการจัดแสดงหอเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์ one stop service ทางเศรษฐกิจและสถาบันพัฒนาภาคเศรษฐกิจและนักธุรกิจรุ่นใหม่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์บริการงานฮาลาล เป็นต้น

Related Posts

Send this to a friend