ART & CULTURE

ในหลวงทรงวางศิลาพระฤกษ์ อุทยาน ร.9 สวนป่า-แก้มลิงกลางเมืองแห่งใหม่

ในหลวงทรงวางศิลาพระฤกษ์ อุทยาน ร.9 สวนป่า-แก้มลิงกลางเมืองแห่งใหม่ แสดงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ คาดแล้วเสร็จปี 2567 

วันนี้ (5 ธ.ค. 64) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และเจ้าคุณพระสินีนาฏพิลาสกัลยาณี โดยเสด็จในการนี้ด้วย

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเข้าพลับพลาพิธี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงกราบ ทรงศีล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ถวายศีล จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์ฯ ทรงจุดเทียนทองเทียนเงิน และธูป แล้วทรงจุดธูปหางปักที่เครื่องบวงสรวงสังเวย โหรหลวงลั่นฆ้องชัย พราหมณ์เป่าสังข์พนักงานภูษามาลาแกว่งบัณเฑาะว์ ชาวพนักงานประโคมแตร ดุริยางค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตั้งพระราชสัตยาธิษฐานถวายเครื่องราชสักการะ ทรงโปรยข้าวตอก ดอกไม้ ที่โต๊ะเครื่องบวงสรวงสังเวยแล้วทรงพระดำเนินไปยังแท่นวางศิลาฤกษ์ฯ ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมแผ่นอิฐทอง นาก เงิน และแผ่นศิลาฤกษ์ แล้วทรงวางลงในหลุมศิลาฤกษ์ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์แตร ดุริยางค์ เสร็จแล้ว เสด็จเข้าพลับพลาพิธี ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายสมเด็จพระสังฆราชและพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ 

ต่อจากนั้น เสด็จออกจากพลับพลาพิธี ไปทอดพระเนตรนิทรรศการอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ จัดแสดงผังแม่บทโครงการ แนวคิดหลักการออกแบบโครงการ การจัดเส้นทางการสัญจรในโครงการ และทัศนียภาพในโครงการ เสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณที่ทรงปลูกต้นไม้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปลูกต้นรวงผึ้งเป็นปฐมฤกษ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงปลูกต้นคำมอกหลวง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงปลูกต้นโมกหลวง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงปลูกต้นรัตนพฤกษ์ (คูณสายรุ้ง) เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ปลูกต้นสุพรรณิการ์ เสร็จแล้ว ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมมหาราชวัง

สำหรับประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จฯ ในวันนี้ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดบริการตรวจ ATK เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด ในจุดตรวจ 2 จุด คือ กรมทางหลวงถนนศรีอยุธยา และโรงเรียนราชวินิตมัธยม ถนนพิษณุโลก ซึ่งได้จัดเตรียมชุด ATK ไว้จำนวน 14,000 ชุดรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน 10 คัน และรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษพระราชทาน 1 คัน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

อุทยานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ก่อสร้างและตกแต่งขึ้นบนพื้นที่ราชตฤณมัยสมาคมเก่า (สนามม้านางเลิ้ง) กว่า 297 ไร่ ให้เป็นสวนป่ากลางเมือง และเป็นแก้มลิงแห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร ที่เชื่อมต่อกับคลองผดุงกรุงเกษม คลองเปรมประชากร และคลองสามเสน เข้าด้วยกัน

ภายในอุทยานมีสระน้ำเลข 9 สะพานหยดน้ำพระทัย สะพานไม้เจาะบากง ภายใต้แนวคิด “น้ำคือชีวิตจากนภาผ่านภูผา สู่นที” ล้มรอบด้วยตัวอย่างของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในการฟื้นฟูป่ารักษาแหล่งน้ำ เกษตรทฤษฎีใหม่ กังหันน้ำชัยพัฒนา บ่อปลานิล ฯลฯ

นอกจากนี้ ยังมีลานกีฬา ทางจักรยาน สนามเด็กเล่น ท่าเรือ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร

โดยคาดว่าโครงการก่อสร้างและตกแต่งจะแล้วเสร็จในปี 2567 

Related Posts

Send this to a friend