COVID-19

กรมการแพทย์ สั่งสถานพยาบาลใน กทม.-ปริมณฑล พร้อมรับมือ

หลังตัวเลขผู้ป่วยโควิด-19 ในโรงพยาบาล เพิ่มขึ้น

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้บุคลากรทางการแพทย์ต้องเตรียมพร้อมในการให้บริการและระมัดระวังในการป้องกันการติดเชื้อ ซึ่งกรมการแพทย์ ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดระบบการรักษาพยาบาล ได้เตรียมความพร้อมสำหรับสถานพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การเตรียมระบบส่งต่อ รวมทั้งการบริหารจัดการยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ เพื่อให้การบริหารจัดการโควิด19 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ พร้อมกับมีข้อสั่งการ ดังนี้

1) ขอให้บุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติตามวิธีป้องกันการติดเชื้อ (universal prevention) ได้แก่ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอ เว้นระยะห่างหรืองดการรวมกลุ่มโดยเฉพาะการรับประทานอาหารร่วมกัน รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้มารับบริการและญาติสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่มารับบริการ

2) ขอให้สำรวจการได้รับวัคซีนโควิด ของบุคลากรในหน่วยงาน หากได้รับวัคซีนเข็มสุดท้ายเป็นระยะเวลามากกว่า 4 เดือน แนะนำให้เข้ารับการฉีดวัคซีน โดยขอให้เป็นไปตามความสมัครใจ และขอให้สอบถามประวัติการได้รับวัคซีนของผู้ที่มารับบริการและญาติพร้อมแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด19 เข็มต่อไปด้วย

ด้านศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่วันนี้ (29 มิ.ย. 65) จำนวน 2,569 ราย หายป่วยกลับบ้าน 1,984 ราย กำลังรักษา 23,029 ราย และเสียชีวิต 14 ราย ส่วนจำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล มี 665 ราย

Related Posts

Send this to a friend