COVID-19

สธ.เพิ่มสายด่วน 02-590-4111 ให้คำปรึกษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่กักตัวที่บ้าน

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผย กระทรวงสาธารณสุขเพิ่มช่องทางให้คำปรึกษา คัดกรองอาการผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่กักตัวที่บ้าน และประสานส่งต่อหากมีอาการรุนแรงขึ้น ผ่านสายด่วน COVID Watch 02-590-4111 ให้เข้าสู่ระบบได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจ ลดความวิตกกังวล และแบ่งเบาภาระสายด่วน 1330

วันนี้ (25 ก.พ. 65) ที่ กรมอนามัย จ.นนทบุรี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังตรวจเยี่ยม ศูนย์สายด่วนผู้พิทักษ์อนามัย COVID Watch “สร้างความรอบรู้อยู่กับโควิด” ว่า ในช่วงสถานการณ์ที่ผู้ติดเชื้อโควิด-19 มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น และกว่า 90% เป็นผู้ที่ไม่มีอาการ กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายให้ผู้ติดเชื้อกลุ่มสีเขียวเข้ารับการรักษาแบบ Home Isolation ทำให้มีผู้ติดต่อสายด่วน 1330 ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ 1669 ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติจำนวนมาก ส่งผลให้ไม่สามารถติดต่อได้ หรือไม่ได้รับการติดต่อกลับตามระยะเวลาที่กำหนด

จึงมอบหมายให้กรมอนามัยเปิดสายด่วน 02-590-4111 จำนวน 10 คู่สาย ช่วยให้คำปรึกษา คำแนะนำ ประสานงานเกี่ยวกับอาหาร ยา เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ สำหรับผู้ที่ติดเชื้อแล้วต้องการรักษาตัวที่บ้าน คล้ายกับการรักษาแบบผู้ป่วยนอก รวมถึงช่วยคัดกรองและแยกผู้ป่วยให้เข้ารับการักษาตามกลุ่มอาการ โดยมีการทำงานเป็นเครือข่ายร่วมกับกรมการแพทย์ และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ทั้งนี้ เพื่อช่วยลดความวิตกกังวล สร้างความมั่นใจให้กับผู้ป่วยในระบบการรักษาแบบ Home Isolation ว่ามีความปลอดภัย

ทั้งนี้ สายด่วนผู้พิทักษ์อนามัย COVID Watch 02-590-4111 มีเจ้าหน้าที่รับสายทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.30-20.30 น. นอกจากนี้ ยังมีเพจเฟซบุ๊ค COVID Watch เพื่อให้คำปรึกษา อีกช่องทางหนึ่ง โดยเฉพาะเมื่อนอกเวลา จะมีการรับฝากข้อความเพื่อติดต่อกลับ

Related Posts

Send this to a friend