COVID-19

สธ. เปิดเกณฑ์ขอรับชุดตรวจ ATK ต้องมีประวัติเสี่ยงสูง หรือเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ

สปสช. เผย กระจาย ATK ไปทั่วประเทศ 6.7 ล้านชิ้น มีประชาชนขอรับแล้ว 8 หมื่นคน พบผลบวก 100 คน

วันนี้ (21 ก.ย.64) นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ชุดตรวจโควิด-19 แบบ ATK จำนวน 8.5 ล้านชิ้น ที่กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) กระจายไปยังทั่วประเทศ โดยเฉพาะกรุงเทพฯ และเขตพื้นที่สีแดง จะแจกให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง 3 กรณี ได้แก่ 1.ไม่มีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเชื้อหรือเสี่ยงสูง แต่มีอาการ 2.สัมผัสกับผู้ติดเชื้อแต่ไม่มีอาการ และ 3.กลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่เสี่ยง หากมีอาการแนะนำให้ตรวจ ATK ทันที และตรวจซ้ำภายใน 3-5 วัน

“ไม่แนะนำให้รับไปแล้วเก็บ เพราะชุดตรวจมีวันหมดอายุ และต้องเก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสม ไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส และหากผลเป็นบวกสามารถประสานไปยังสายด่วน 1330 หรือแจ้งผลกับโรงพยาบาล”

นายแพทย์จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า วันนี้ได้กระจาย ATK จำนวน 6.7 ล้านชิ้นไปยังหน่วยบริการทั่วประเทศ โดยในพื้นที่กรุงเทพฯ มีแผนที่จะกระจายไปยังคลิกนิกชุมชนอบอุ่นอีก 120 แห่ง ตั้งแต่ 27 ก.ย.เป็นต้นไป นอกจากนี้ยังมีอาสาสมัครกว่า 10,000 คนที่จะกระจายชุดตรวจไปยังกลุ่มเป้าหมาย

สำหรับวิธีรับชุดตรวจ ทำได้ 3 วิธี ได้แก่ 1.ร้านขายยาที่มีป้าย “จุดแจกชุดตรวจโควิด ATK ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง” 2.ลงทะเบียนผ่านแอปฯ เป๋าตัง 3.ขอรับผ่านอาสาสมัคร โดยปัจจุบันมีประชาชนกลุ่มเสี่ยงรับชุดตรวจแล้วประมาณ 80,000 คน บันทึกข้อมูลสุขภาพในระบบ 14,000 คน และมีผลเป็นบวก (ติดเชื้อ) 100 คน

Related Posts

Send this to a friend