COVID-19

สธ.สนับสนุนวัคซีนโควิด ให้ กทม.เร่งฉีดในพื้นที่ 70% คุมการระบาด สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เริ่ม มิถุนายนนี้

กระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร ฉีดให้ได้ 70 % หรือประมาณ 5 ล้านคน ภายใน 2 เดือน เริ่มมิถุนายนนี้ เพื่อควบคุมการระบาด สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เน้นค้นหาเชิงรุกในชุมชน ติดตามผู้สัมผัสต่อเนื่อง เข้มมาตรการส่วนบุคคล มาตรการองค์กร

 วันนี้ (17 พ.ค. 64)  ที่ ทำเนียบรัฐบาล นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการควบคุมโรคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ว่า กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรคได้ทำงานร่วมกับสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครมาโดยตลอด ทั้งการวิเคราะห์ข้อมูล ประเมินสถานการณ์ ค้นหาผู้ป่วยในพื้นที่ และการค้นหาเชิงรุก ขณะนี้ใน กทม. พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน 30 จุด กระทรวงสาธารณสุขจึงร่วมดำเนินมาตรการทางสาธารณสุข 3 ด้าน เพื่อจำกัดวงการแพร่ระบาด ได้แก่ 1.การค้นหาในจุดที่มีการระบาดใหญ่ๆ ติดตามผู้สัมผัสให้อยู่ในความควบคุม รวมถึงตรวจเชื้อในกลุ่มที่มีความเสี่ยงเป็นระยะ  2.มาตรการส่วนบุคคล ซึ่ง กทม. ออกมาตรการบังคับให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ปิดสถานที่ และ 3.มาตรการองค์กร ซึ่งระยะหลังพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในโรงงาน ล่าสุด คือ แคมป์คนงาน จากการรับประทานอาหารในที่ทำงาน และการรวมตัวสังสรรค์หลังเลิกงาน ดังนั้นความร่วมมือเจ้าของแคมป์คนงาน ต้องเข้มงวด บังคับกวดขัน มาตรการ DMHTT จะทำให้ควบคุมสถานการณ์ได้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้วางแผนร่วมกับ กทม.ในการฉีดวัคซีนโควิด-19 ปูพรมในพื้นที่ที่มีการระบาด ให้ได้รับการฉีดวัคซีนโดยเร็วที่สุด และพร้อมที่จะสนับสนุนวัคซีนที่จะเข้ามาล็อตใหญ่ในเดือนมิถุนายน เพื่อฉีดใน กทม. ให้ได้ตามเป้าหมาย 70 % หรือประมาณ 5 ล้านคน ให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือน โดยจะฉีดประมาณเดือนละ 2.5 ล้านคน ซึ่งได้ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบูรณาการแก้ปัญหาโควิด-19 กทม. และต้องอาศัยความร่วมมืออย่างมากจากทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพื่อควบคุมการระบาด และสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ โดยจะเริ่มฉีดในเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป พร้อมกับการฉีดต่างจังหวัดควบคู่กันไป ให้เกิดความครอบคลุมมากที่สุด

Related Posts

Send this to a friend