COVID-19

ศบค.กำหนดพื้นที่ สี มาตรการควบคุมสถานการณ์โควิด เริ่ม 18 เม.ย. ยืนยันไม่ล็อกดาวน์ ไม่เคอร์ฟิว

นายกฯ ยืนยันไม่ล็อกดาวน์ ไม่เคอร์ฟิวแต่จะลดเวลาลงเท่านั้น บอก “ประเทศไทยต้องชนะ” ย้ำเจ็บปวดที่ต้องตัดสินใจ เพราะห่วงทุกฝ่าย และคนที่ต้องเดือดร้อน ยืนยันชีวิตให้คนไทย และประเทศไทยไปแล้วจะทำให้ดีที่สุดจนกว่าจะทำไม่ได้ พร้อมดูแลทุกคน และฟังคำแนะนำจากทุกภาคส่วน โฆษก แถลงรายละเอียด ไม่ล็อกดาวน์ ไม่เคอร์ฟิวบังคับใช้มาตรการเบื้องต้น 2 สัปดาห์ก่อนปรับเปลี่ยนอีกครั้ง เริ่ม 18 เมษายน นี้

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. เปิดเผยผลการประชุม ศบค. ที่สำคัญดังนี้

ไม่มีการเคอร์ฟิว ไม่มีการล็อกดาวน์

แต่ปรับระดับพื้นที่สถานการณ์เพื่อลดการเคลื่อนย้ายประชากร และลดผลกระทบต่อทุกภาคส่วน โดยขอความร่วมมือให้ช่วยกันเพื่อให้สถานการณ์ดีขึ้น

ปรับระดับพื้นที่สถานการณ์

เนื่องจากมีการกระจายเชื้อครบ 77 จังหวัดทั่วประเทศ จึงต้องดำเนินการและปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ย่อย เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) 18 จังหวัด และพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) 59 จังหวัด
(พื้นที่สีแดงได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ชลบุรี สมุทรปราการ ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสาคร ปทุมธานี นครปฐม ภูเก็ต นครราชสีมา นนทบุรี สงขลา ตาก อุดรธานี สุพรรณบุรี สระแก้ว ระยอง และขอนแก่น)

มาตรการพื้นที่สีแดง

 • ร้านอาหารเครื่องดื่ม (non-alcohol) ได้ถึง 3 ทุ่ม take home ได้ถึง 5 ทุ่ม
 • ห้ามการจำหน่าย และบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน
 • ห้างสรรพสินค้า เปิดถึง 3 ทุ่ม
 • ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อ ตลาดนัดกลางคืน ตลาดโต้รุ่ง ถนนคนเดิน เปิดได้ ตี 4 – 5 ทุ่ม
 • สนามกีฬา ยิม ฟิตเนส เปิดได้ถึง 3 ทุ่ม จัดแข่งกีฬาได้โดยจำกัดผู้ชมในสนาม

มาตรการพื้นที่สีส้ม

 • ร้านอาหารเครื่องดื่ม (non-alcohol) เปิดได้ถึง 5 ทุ่ม
 • ห้ามบริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน
 • ห้างสรรพสินค้า เปิดถึง 3 ทุ่ม

สรุปร่างข้อกำหนดใหม่อื่นๆ

 • ห้ามการดำเนินการ หรือจัดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค ได้แก่ ห้ามการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียน และสถาบันการศึกษาทุกประเภท เว้นแต่การใช้เพื่อความช่วยเหลืออุปการะ หรือเป็นกรณีไป ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคล
 • ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พิจารณาสั่งปิดสถานบริการหรือสถานที่เสี่ยง เช่น ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวด ชั่วคราว
 • มาตรการรองรับผู้ติดเชื้อ ให้ ศปก.สธ. ร่วมกับ ศบค.มท. และ สปม. จัดหาสถานที่รองรับ ดูแลรักษา แยกกัก (โรงพยาบาลสนาม) และกักกัน (SQ / LQ/ ASQ) รวมทั้งเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรอื่นๆ
 • ขอความร่วมมือเลื่อนหรืองดการจัดกิจกรรมสังสรรค์ งานเลี้ยงรื่นเริงในช่วงเวลานี้ก่อน
 • ขอความร่วมมือ Work from Home สลับวันทำงาน หรือวิธีอื่นที่เหมาะสม และลดการเคลื่อนย้ายบุคลากร
 • ผู้ติดเชื้อทุกรายขอให้เข้ารับการตรวจ และแยกกักในสถานที่ตามระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่กำหนด เพื่อจำกัดการระบาดและเพื่อความปลอดภัยของประชาชนโดยส่วนรวม
 • ให้ ศปก.ศบค. พิจารณาประเมินสถานการณ์เพื่อการปรับเปลี่ยนระดับพื้นที่สถานการณ์ และมาตรการแนวปฏิบัติได้ตามความเหมาะสม โดยจะทดลองใช้ 2 สัปดาห์เพื่อประเมินดูความเหมาะสม เพื่อพิจารณาการปรับเปลี่ยนต่อไป

เริ่มมีผลตั้งแต่ 18 เมษายน เป็นต้นไป

Related Posts

Send this to a friend