COVID-19

กทม.เปิดโรงพยาบาลสนาม เอราวัณ 1 รองรับผู้ป่วย 200 เตียง ขณะนี้ กทม.รองรับผู้ป่วยได้ 5 พันเตียงแล้ว

วันนี้ (12 เม.ย.64) นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจโรงพยาบาลสนามกรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เขตบางบอน ว่า กรุงเทพมหานครดำเนินการเตรียมความพร้อมในภาพรวมของโรงพยาบาลสนามอยู่ 3 ส่วน ประกอบด้วย

1.ขยายศักยภาพโรงพยาบาลใน กทม. ให้เป็นลักษณะกึ่งโรงพยาบาลสนามอย่างเช่นโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน สามารถขยายศักยภาพให้รองรับผู้ป่วยได้ 500 เตียง

2. เตรียมโรงแรมไว้รองรับให้ผู้ป่วยรักษาตัวในโรงแรมที่เราจัดหาไว้ให้ หรือเรียกว่า Hospitel ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการติดต่อกับโรงแรมที่จะเข้ามาเป็นเครือข่ายกับโรงพยาบาลของ กทม. และ

3. จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม อย่างเช่นโรงพยาบาลสนามศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เขตบางบอนแห่งนี้ โดยใช้ชื่อว่าโรงพยาบาลเอราวัณ 1 สามารถรองรับผู้ป่วยได้ จำนวน 200 เตียง

โรงพยาบาลสนามแห่งนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่จะรองรับผู้ติดเชื้อโควิด เพื่อสังเกตอาการผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย หรือที่เรียกว่าผู้ป่วยโควิดเขียว และดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้น โดยจัดรูปแบบผู้ป่วยในเป็นกลุ่มเฝ้าระวังโรคโควิด-19 อำนวยความสะดวกและดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมในหลายๆ ด้าน อาทิ ด้านการจัดที่พัก ที่นอน หมอน อาหาร น้ำดื่ม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน เช่น SCG และ CPF

รวมทั้งการเตรียมบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ที่จะมาดูแลผู้ป่วย รวมถึงการดูแลความสะดวกด้านอื่นๆ เช่น ด้านความปลอดภัย โดยในวันนี้จะดำเนินการให้แล้วเสร็จ เนื่องจากคาดว่าวันพรุ่งนี้จะต้องเปิดรับผู้ป่วยเข้ามาดูแลรักษา ขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครจะเร่งดำเนินการให้โรงพยาบาลสนามทุกแห่งมีความพร้อมสมบูรณ์ให้มากที่สุด

ทั้งนี้ ในภาพรวมของการจัดเตรียมโรงพยาบาลทั้ง 3 ส่วน ขณะนี้ กทม. สามารถรองรับผู้ป่วยได้ จำนวน 1,250 เตียง ขณะเดียวกันยังมีโรงพยาบาลเครือข่ายโรงพยาบาลอื่นๆ ใน กทม. ที่เชื่อมโยงกันส่งต่อผู้ป่วยให้กันและกัน การบริหารเตียงและการส่งต่อก็ดำเนินการร่วมกัน โดยมีการบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมอบหมายให้ศูนย์เอราวัณ กทม. เป็นผู้บริหารเตียงในการจัดส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลต่างๆ โดยหากรวมจำนวนเตียงของ กทม. แล้ว สามารถรองรับผู้ป่วยได้ประมาณ 5,000 เตียง

Related Posts