COVID-19

‘เกาหลีใต้’ ไฟเขียว ชาวต่างชาติที่ฉีดวัคซีน โควิดแล้ว เข้าประเทศได้ไม่ต้องกักตัว

โซล – เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 กระทรวงสาธารณสุขเกาหลีใต้ประกาศว่าผู้เดินทางเข้าประเทศชาวต่างชาติที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) แล้ว จะได้รับการยกเว้นจากการกักตัว 7 วันในปลายเดือนนี้

ผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบโดสที่บ้านหรือลงทะเบียนการรับวัคซีนครบโดสกับหน่วยงานด้านสุขภาพในประเทศ หลังรับวัคซีนครบโดสในต่างประเทศ จะได้รับการยกเว้นจากการกักตัวเมื่อเดินทางเข้าเกาหลีใต้

ข้อยกเว้นดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 21 มี.ค. โดยผู้ที่ได้รับวัคซีนครบโดสหมายถึงผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาแล้วสองสัปดาห์ แต่น้อยกว่า 180 วัน รวมถึงผู้ที่ได้รับวัคซีนโดสกระตุ้นแล้ว โดยประเทศ 4 แห่งที่ไม่รวมอยู่ในข้อยกเว้นการกักตัว ได้แก่ ปากีสถาน อุซเบกิสถาน ยูเครน และเมียนมา

ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าเกาหลีใต้ทุกคนจะยังคงถูกกำหนดให้รับการตรวจแอนติเจนเทส (ATK) สองครั้งในวันที่ 6 และวันที่ 7 หลังเดินทางเข้าประเทศ

ข้อมูลล่าสุดระบุว่าจำนวนผู้ปวยโรคโควิด-19 รายวันในเกาหลีใต้ลดเหลือต่ำกว่า 300 ,000 รายในวันศุกร์ (11 มี.ค.) หลังจากพุ่งสูงในสองวันก่อนหน้า ด้วยตัวเลข 282,987 รายใน 24 ชั่วโมง

ที่มา: สำนักข่าวซินหัว

Related Posts

Send this to a friend